Tag: Forskning

IVA: Industrisatsningarna i norra Sverige är lovande – men utmaningarna är många

Att utforma en ”grön industripolitik” är svårt och kräver långsiktighet, där satsningarna bör göras stegvis. Åtgärder för att stödja en grön omställning…Högskolan Väst startar ny företagsforskarskola inom elektroteknik

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst…Industrijättar deltar i storskalig forskning om miljövänligt lim

Målet är att skapa en världsledande forskningsmiljö och skynda på utvecklingen av…111 miljoner till utveckling av intelligent automatisering, robotteknik och digital infrastruktur

– Utvecklingen av portabla, smarta och effektiva automationslösningar är viktiga steg mot en cirkulär ekonomi. MARC kommer…Ledande experter och forskare inom produktion möttes på Högskolan Väst

Hur kan framtidens produktion bli mer hållbar med hjälp av avancerad…Årets Kompetensutvecklingspris

Ievgen Pylypchuk, forskare vid Stockholms universitet, tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen…Efter framgångsrika försök: Stort steg på vägen mot koldioxidneutral tillverkning av ferrokrom

För första gången har framgångsrika försök kunnat påvisa att biokol fungerar som reduktionsmedel vid tillverkning av…Jernkontoret lanserar skräddarsytt utbildningsmaterial om analytisk kemi

För att underlätta utbildningen och fortbildningen av analytiska kemister till järn- och stålindustrin har Jernkontorets teknikområde…70 MSEK till Mistra SafeChem för forskning om hållbar och grön kemi

Mistra SafeChem tilldelas medel för en andra fas med upp till…Pris för årets överlämning

Genombrott inom tillverkning av kylda stål: Projekt ”Önskade arbetsvalsegenskaper för maximal…Sveriges AI-utmaning: Ta vara på högutbildad arbetskraft

Med målet att stärka Sveriges position inom AI reste en svensk näringslivsdelegation med närvaro av…Nästa generations batterier: Aluminiumbaserade batterier

Aluminiumbaserade batterier är en lovande kandidat för nästa generations batterier. Deras potential att lagra mycket energi, vara r…Jernkontoret: ”Regeringsförslag kan stärka samverkan mellan högskola och industri”

Jernkontoret har i sitt inspel till den kommande forskningspropositionen efterfrågat…Ändring i förordning möjliggör långsiktig finansiering av MAX IV

Idag meddelar Regeringen en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som styr hur långa bidragsperioder…Så kan cellulosa och grafen ge bättre och billigare elektroder

Mittuniversitetet, Holmen Iggesund Paperboard och RISE ville skapa mer….Genombrott: Hydrogelmaterial av nanocellulosa testas som arkitektoniskt material

För första gången har ett hydrogelmaterial av nanocellulosa och alger testats som ett alternativt, grönare arkitektoniskt material. Studien, från…Ny energiöverenskommelse i Västra Götaland: ”Ett viktigt steg”

Sveriges framtida konkurrenskraft är beroende av västsvensk industri och industrin av…ABB förvärvar mjukvaruleverantör

ABB meddelar idag att företaget förvärvar en majoritetsandel av mjukvaruleverantören…Nytt Internationellt forskningssamarbete med fokus på elektrifiering

Mälardalens universitet meddelar att ytterligare ett innovativt samarbete tar sin början. Igår möttes företrädare för…SKB:s forskningsprogram får grönt ljus

Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022….BioInnovation bidrar till hållbar svensk tillväxt och industrirelevant forskning

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har bidragit till utveckling och hållbar svensk tillväxt. Programmet…Ny studie visar: Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En relativt obehandlad variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas…Avslutande forskningssatsning från Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu cirka 4,9 miljoner…Forskning inom energilagring och intelligent laddning för fordon till elnät belönas

Maria Taljegård, forskare inom energiteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har tilldelats…Pradips avancerade simuleringsmodell ger djupare förståelse för additiva tillverkningsprocesser

I nästan ett sekel har gasmetallbåge använts framgångsrikt i metallsmältningsprocesser. Under de senaste…Jernkontoret: ”Goda förutsättningar för forskning avgörande för industrisatsningar och omställning”

För att Sverige och svensk industri fortsatt ska leda utveckling och omställning krävs en forskningspolitik som främjar…Kraftsamling för metallindustrins framtid på Elmia Subcontractor

Forskning, kompetensförsörjning och hållbarhet – de tre branschföreningarna Svenskt Aluminium, Jernkontoret och…IKEM: ”Förslaget om en forskningsmyndighet är ett steg i rätt riktning”

IKEM välkomnar forskningsfinansieringsutredningens förslag att inrätta tre nya myndigheter…Ericsson & Teknikföretagen: ”De lägre anslagen til forskning och innovation försämtar Sveriges förmåga att skapa framtidens teknologier”

”Teknikföretagen efterfrågar nu en offensiv satsning som säkrar svensk…Ny forskning visar: Solcellsmaterial kan hjälpa självkörande bilar i mörkret

Material som används i organiska solceller kan också användas som ljussensorer i elektronik. Det visar forskare vid…40 miljoner kronor för att trygga driften av MAX IV

Den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund har drabbats av betydande kostnadsökningar. För att….Mistral Digital Forest beviljas ytterligare medel

Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest har beviljats finansiering…ABB bygger Europacenter för robotik i Västerås

ABB meddelade i dag att företaget ska bygga ett campus för robotik och automationslösningar i Västerås…Effektprognoser ska påskynda och säkra Skånes framtida energiförsörjning  

För att lättare kunna se var och när energibehoven kommer att finnas i framtiden, lanserar…11 nya kompetenscentrum får finansiering

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning…Event om visualisering och skog

Eventet ska bli starten för ett nätverk där skogsindustri och forskning…Nytt forskningsprojekt ska göra Sverige ledande inom hållbar pressgjutning

SUSCAST, ett nytt enskilt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet…Nya Allgon stärker Åkerströms och Tele Radio genom att konsolidera resurser för forskning och utveckling

Allgon, moderbolag till Åkerströms och Tele Radio, når en milstolpe på vägen mot sin position som…Nyupptäckt kosmiskt förstoringsglas genombrott i utforskande av galaxer

Forskare har upptäckt en ovanlig typ av gravitationslins hos en supernova, döpt till SN Zwicky. Linsen kan dela upp ljuset…Invigning av labb i Luleå

Lyckad invigning av metallforskningsinstitutet Swerims agglomeringslabb – ett laboratorium…Forskare har kartlagt kunskapsluckorna för en övergång till förnybar energi

En grupp med över 60 internationella forskare har samarbetat intensivt under 18 månader för att identifiera kunskapsluckor…Innovationsföretagen: Kompetensbrist blockerar forskning i vart tredje företag

När svenska innovationsföretag vill satsa på forskning och innovation är bristen på…Världens främsta experter inom termisk sprutning möts på Högskolan Väst i höst

För första gången någonsin arrangeras en av världens främsta konferenser om…Prisas för sin forskning om en helt ny massa av cellulosa

Yuanyuan Li får ta emot Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds Kompetensutvecklingspris 2023. Priset…Prisas för forskning om material som ska efterlikna naturen

Forskaren Rana Alimohammadzadeh vid Mittuniversitetet är årets pristagare av Stiftelsen Gunnar Sundblads…Rapport från Metalliska materials programkonferens

Den 15–16 mars 2023 samlades nära 200 personer för att delta i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials årliga…Försök pågår med klimatneutral framställning av molybden

I Sverige förbrukas 8 500 ton av metallen molybden årligen, framför allt vid framställning…Nu byggs Europas största hetvattenlager i ett bergrum

I Västerås bygger Mälarenergi…IKEM förstärker politikgruppen

Lena Svendsen har tillträtt rollen som ansvarig för forskning och innovation och Caspian Rehbinder rollen som ansvarig för arbetsmarknadspolitik. Lena kommer närmast från Swedish Medtech och Caspian från Timbro….Stark aktör i energiomställningen

Vid årsskiftet fusionerades Chalmers Industritekniks båda dotterbolag…Hållbart arbetsliv i skogsindustrin minskar risken för sjukskrivning

I ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad undersöker forskare hur arbetsmiljön…De satsar på forskning om fjärrvärme

Energiforsk och Jämtkraft har ihop med 24 andra energiföretag initierat det treåriga…Ny forskningschef på Jernkontoret

Jernkontoret anställer en ny forskningschef. Christer Ryman tillträder den 1 mars och kompletterar verksamheten med gedigen…Skogsnäringens forskningsagenda stärker Sveriges position som föregångare i omställningen

Sverige är en av världens fem största exportörer av skogsbaserade produkter. Svenskt…Södra satsar på klimatrelaterad forskning

Södras forskningsstiftelse delar nu ut sju miljoner kronor till nio forskningsprojekt för…Nytt AI-samarbete ska ge robotar ”sunt förnuft”

Finns det ”kloka” robotar? Nej, inte idag. Men nu ska…Linda utvecklar material för framtidens flygmotortillverkning

Lättare komponenter, mindre materialåtgång och lägre kostnader. Det…BioInnovation stödjer utveckling av biobaserade processer

Dagens företag måste visa att de kan leverera när det gäller både råvaru- och energieffektivitet. Resurseffektiva…Antalet industrirobotar ökar – Men inte överallt

Industrirobotar fortsätter att vara i stor efterfrågan. Men de…Ny simuleringsmodell för metallbaserad AM med laser och tråd

En ny simuleringsmodell för laserbaserad additiv tillverkning (AM) med tillsatstråd skapar förståelse för hur tillverkningsprocessen…Clavister vinner europeiskt forskningskontrakt för säkrare elnät

Clavister, en branschledare inom högpresterande cybersäkerhetslösningar baserade på artificiell intelligens (AI), har tilldelats…26 miljoner kronor satsas på metallforskning

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så…EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ och ren transportteknik

EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ, ren transportteknik för elfordon…Nytt forskningsprogram inför slutförvarsprojekten

SKB:s forskning och teknikutveckling kommer…Smarta AR-glasögon ger en mer flexibel produktion

Teknikutvecklingen går fort framåt, men våra förväntningar på den går framåt ännu snabbare. Inom industrin är det extra tydligt, då det blir allt mer komplicerat att bygga och skapa produkter. Operatörer får allt…Nytt forskningsprojekt ska hjälpa företag till bättre beslut om omlokalisering

Projektet vid Högskolan i Gävle ska i samarbete med företag utveckla en metod för initial bedömning som kommer att hjälpa tillverkningsindustrin att fatta bättre omlokaliseringsbeslut…Stort steg närmre stabila högeffektiva perovskit-solceller

Solceller tillverkade av så kallade perovskiter närmar sig effektiviteten hos traditionella kiselsolceller. Dessutom är de billiga och energisnåla att tillverka. Men problemet har varit dålig…Ny AI-modell ska hitta tidigare okända material

Den kemiska rymden kan kartläggas i större skala än tidigare med hjälp av en ny AI-modell som tagits fram av en grupp forskare vid Linköpings universitet och Cambridge i England. Rönen…Digitala modeller utvecklar framtidens energisystem

För att bryta beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen…Södra delar ut miljoner till nya forskningsprojekt

Södras forskningsstiftelse delar nu ut sju miljoner kronor till flera olika projekt, däribland forskning om…Nytt projekt ska öka resurseffektiviteten vid additiv tillverkning

RECIRCLE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys för optimering…Vindkraft tappar i stöd

Vindkraft är en populär energikälla, men tappar för andra året…Nytt projekt ska utveckla nya blyfria mässingslegeringar

NEWLEAF, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet…Forskare vid Linköpings universitet har skapat ett nytt material som borde vara omöjligt

Syntesen är dock möjlig tack vare en ny metod som skapar ett tryck…Etteplan stöder forskning inom banbrytande additiv tillverkning

Etteplans expertis inom additiv tillverkning (AM) spelar en avgörande roll i det pågående projektet för AM inom det svenska strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Projektet ProThin har…Unika insikter om solid-state-batterier genom nytt forskningssamarbete

Batterier är avgörande för att uppnå ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle. Solid-state-batterier ses som…Ny studie: 9 500 GWh biogas kan produceras i Skåne, Halland och Västra Götaland

Redan nu finns tillräckligt med restströmmar för att producera 5 900…Nytt projekt: Kan solcellsmottagare bli effektivare med additiv tillverkning?

I ett nytt EU-finansierat projekt ska Högskolan Västs forskare undersöka om additiv tillverkning…Utbildningsminister Anna Ekström besöker ESS

Utbildningsminister Anna Ekström besökte i dag den internationella forskningsinfrastrukturen European Spallation Source (ESS), tillsammans med…552 miljoner till forskning och innovation inom framtidens elsystem

Nu startar Energimyndigheten sitt nya forsknings- och innovationsprogram…Nytt forskningsprojekt: AI beslutsstöd vid underhåll av fjärrvärmenät

Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att se avvikande mönster i fjärrvärmenätet…Ny forskning sparar stora värden hos stålindustrin

I ett nära samarbete med Sandvik, SSAB, Ovako och ABB, tas nu nästa steg när…200 miljoner till forskning

LKAB donerar 200 miljoner kronor till en nybildad…Forskningsprojekt förbereder dagens svetsprocesser för morgondagens krav

Den tillverkande industrin världen över…Ny chef för Swerims komponentgrupp

Jonas Jordberg, är ny chef för komponentgruppen hos…Nya kurser möter industrins behov

I vår är det premiär för två nya…Hur får man industrirobotar att prata samma språk?

Tillverkningsindustrins produktion kompliceras idag…Ny forskning: Miljöåtgärder i reglerade älvar med liten förlust i kraftproduktion

Ny forskning från Umeå universitet visar att det går att genomföra åtgärder som…Förutseende robotar

På KTH arbetar forskare med att studera och…Först i världen

Idag är det en historisk dag på Högskolan Väst. För…74 miljoner kronor stärker högskolans forskningsmiljö Primus

Högskolan Västs forskningsmiljö Primus…European Spallation Source (ESS) genomför genomgripande översyn av tidsplan och budget

Detta för färdigställandet av forskningsanläggningen i Lund, med anledning av att den pågående Covid 19-pandemin tillsammans med tekniska utmaningar medfört…Luleå tekniska universitet utser vicerektor för AI

Professor Marcus Liwicki är nyutnämnd vicerektor för tillämpad AI på Luleå tekniska universitet….IVL Svenska Miljöinstitutet satsar i norra Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter att växa och utökar nu verksamheten med nytt kontor i Skellefteå. IVL arbetar redan idag med miljömätningar och tillståndsprocesser…Satsning på kompetensförsörjningen inom svensk metallindustri

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri – kompetensförsörjning”. Det är fyra…Högskolan Väst möter upp med spetsutbildningar för hållbar omställning i industrin

Industrins stora teknikutmaningar kräver ny kompetens inom flera områden. Högskolan Väst möter upp med nya masterprogram och kurser designade för både yrkesverksamma…Ny solenergi med en effekt motsvarande en kärnkraftsreaktor installeras i Sverige i år

Den bedömningen gör branschföreningen Svensk Solenergi. Det ökade intresset för solenergi är något som även…Ny forskning: Minskade skogsavverkningar ger stor och omedelbar klimatnytta

Att skogsbruk är bra för klimatet är en etablerad sanning inom svensk skogsindustri, politik och statsförvaltning, men idén är ifrågasatt av många internationella forskare. Nu visar forskare vid Umeå universitet och…De senaste genombrotten från svensk grafenbransch

Den 20 oktober arrangerar SIO Grafen Sveriges största grafenhändelse Svenskt Grafenforum. Här presenteras den senaste forskningen och utvecklingen…Guldsfär möjliggör optisk analys av material till solfångare

Institutionen för fysik vid Umeå universitet har tillsammans med solenergiföretaget Absolicon köpt in en guldsfär för att möjliggöra mätning av optiska egenskaper…FoU-barometern 2021: Kompetensbrist hotar Sveriges konkurrenskraft

Andelen företag som anser att det är svårare att hitta personal inom forskning och utveckling (FoU) fortsätter att öka. Särskilt utmanande är det…Eventveckan Tech InWest Sweden

För att lösa samhällets utmaningar krävs nya och hållbara lösningar i stor skala. Det är fokus för eventveckan Tech InWest Sweden som i november arrangeras av Innovatum Science Park, Högskolan Väst med flera. Veckan…Nytt verktyg för att hitta gröna lösningsmedel för tryckt elektronik

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat och publicerat ett öppet webbverktyg för enkel identifiering av gröna lösningsmedel för hållbar tryckt elektronik. Studien publiceras i Nature Communications….Banbrytande idéer beviljas medel för övergång till en cirkulär biobaserad ekonomi

I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har 14 projekt beviljats medel. Gemensamt för samtliga är…Stor satsning på Arctic Center of Energy i Skellefteå

Luleå tekniska universitet, Northvolt, Rise, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun gör nu en gemensam satsning och upprättar utbildnings- och forskningscentret Arctic Center of Energy (ACE) på…17 miljoner kronor till metallforskning – här är de beviljade projekten

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 17 miljoner kronor i programmets utlysning ”Språngbräda till framtidens…Världens största forskningsprogram för stål har lanserats

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, berättar om European Partnership for Clean Steel, ett forskningsprogram som syftar till att främja omställning av europeisk stålindustri till…Ny forskning från Skogsforsk: Regeringsförslag om grustäkter slår hårt mot skogsbruket

Regeringen vill skärpa reglerna för husbehovstäkter av grus på egen mark. Det skulle ge kraftigt ökade vägkostnader och transportutsläpp i skogsbruket, visar en rapport…Investering i klimatneutral metanolproduktion hos Perstorp

Kemiföretaget Perstorp tillsammans med Fortum och Uniper investerar med stöd av Energimyndigheten i en anläggning för produktion av klimatneutral metanol….Nytt ljus över tillverkningen av ultratunna polymerer

Ett internationellt forskarlag med forskare från bland annat Linköpings universitet, Deutsches Museum och det tekniska universitetet i München har utvecklat…Forskning som gör svensk industri mer hållbar

Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att…Framtidens industriarbetare är inte mest hotad – det är fotomodellen

– Framtidens operatör kommer att vara ett delvis nytt och mycket mer mångfacetterat yrke än idag, aktiv på ett helt annat sätt med hjälp av teknologin, säger…Unik och detaljerad dokumentation av svenskt och finländskt deltagande i europeisk stålforskning

Lagom till Europadagen den 9 maj ger Jernkontorets bergshistoriska utskott ut en unik och detaljerad dokumentation av svenskt och finländskt…Nya forskningsprojektet EMPIRE ska förbättra litiumjonbatterier

Långtidsegenskaper och tillförlitlighet hos litiumjonbatterier är kritiskt för elektrifieringen av samhället, speciellt avseende det stora antalet…Nytt projekt ökar prestandan hos eldrivna fordon

E-STATE, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, har som mål att utveckla en ny legering för elektroplåt med…Nytt projekt optimerar stålindustrins elektrifiering

Elektrifiering av olika processer och utrustningar är idag en av de stora växande trenderna, inte bara nationellt, utan även internationellt….Ny nationell satsning på vätgas

Det finns ett stort intresse kring hur vätgas användas mest effektivt och hållbart och hur det bäst implementeras i samhället. Därför lanserar Energiforsk…HeatDrive ska öka metall- och fordonsindustrins konkurrenskraft

Elektrifiering medför en snabb omställning inom industrin, vilken redan erbjuder lastbilar och bussar med batteridrift på marknaden mot…Nu är det bevisat: Slagg renar vatten

Forskningsprojektet MINRENT har visat att slagg, en restprodukt från stålindustrin, kan användas för att rena vatten. Till exempel kan slagg binda…Växande intresse för Aquammodates unika vattenreningsteknik

Kombinationen av ett stort, akut behov av att rena världens vatten och en attraktiv teknik, har inneburit ett fartfyllt och lyckat år för Aquammodate, som nu…700 000 kronor för nytt sätt att förädla lignin

Christian Kugge vid SCA R&D Centre tilldelas 2021 års kompetensutvecklingspris av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han får priset för ambitionen att effektivisera…Paradigmskifte i gruvindustrin

Traditionell gruvdrift genomgår ett paradigmskifte och den europeiska gruvindustrin håller på att omformas….Kick off för Företagsforskarskolan

Den 15 mars är det kick off för Företagsforskarskolan Smart Industry Sweden där 16 doktorander ska jobba med industriell utveckling på tolv företag…Göran Gustafssonprisen till forskare som lagrar solenergi

I år är det 30 år sedan Göran Gustafssonprisen till yngre forskare i Sverige delades ut för första gången. 2021 års pristagare från Linköpings universitet, Chalmers, Karolinska Institutet och KTH får…Storskalig trädplantering för att motverka klimatkrisen är inte problemfri

Det visar en ny granskning i den vetenskapliga tidskriften…Hyra istället för att köpa kemikalier minskar utsläppen

– Vårt koncept skulle minska de kemiska utsläppen i atmosfären från dagens hundratals ton, till 10-20 ton per år, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell…Ny forskning visar vägen om metallers mikrostrukturer

Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en legering förändras…Ny forskning hjälper tillverkningsindustrin att optimera sina fabriker

Den svenska tillverkningsindustrin har en lång historia, men dagens fabriker har svårt att konkurrera med nya fabriker som byggs i exempelvis Kina….Aruns forskning bygger nya kunskaper om legering 718

Additiv tillverkning har många fördelar jämfört med konventionella metoder. Men hur framstående är den vid produktion av högpresterande komponenter som…Jernkontoret: ”En stark forskningsproposition för omställning och konkurrenskraft”

Under torsdagen presenterade regeringen sin forsknings- och innovationsproposition för perioden 2021–2024. Utgångspunkten är att satsningarna ska ge förutsättningar för fler forskningsmiljöer av högsta kvalitet. Jernkontoret ser…Överskottsgas från ståltillverkning blir konstgödsel

Ur överskottsgas från ståltillverkning ska det utvinnas urea på metallforskningsinstitutet Swerim. Urea är idag ett av världens vanligaste medel för konstgödsling. Det EU-finansierade forskningsprojektet INITIATE drog…Miljonregn över Högskolan i Skövde när KK-stiftelsen beviljar fem nya projekt

Under gårdagen meddelade KK-stiftelsen att Högskolan i Skövde beviljas 27 miljoner kronor för att utveckla kurser inom digital transformation för yrkesverksamma inom industrin….Sverige förstärker energisamarbetet med Indien

Energimyndigheten har avsatt 25 miljoner kronor för att stödja samarbetsprojekt mellan svenska och indiska parter inom området smarta elnät….Stort genombrott: Ett ton bränsle till sjöfarten per dag från stålproduktionens överskottsgas

Forskningsprojektet FReSMe har skapat ett genombrott i den cirkulära industritekniken genom att utvinna ett ton metanol per dag ur masugnsgas. Försöken…Ny forskning visar: Exponering av kobolt inom hårdmetallindustrin ger negativa hälsoeffekter

Forskning visar att exponering av metallen kobolt inom hårdmetallindustrin kan ge olika negativa hälsoeffekter. Upptaget av kobolt sker främst via inandning men även genom huden….Nytt forskningsprojekt tar helhetsgrepp på bränsleceller

Metalliska materials nya forskningsprojekt Aluminiumbaserad strömavledarplatta för PEM-bränsleceller (ALUSAP), ska ta ett helhetsgrepp kring strömavledarproblematiken…Nytt forskningsprojekt ska öka användningen av återvunnet aluminium

Metalliska materials nya forskningsprojekt, Aluminium sheet with high secondary content (ALSCRAM), ska öka…Har vi åk till Mars än?

I det tionde och sista avsnittet av poddserien Den internationella rymdstationen berättar Sveriges rymdminister Matilda Ernkrans och generaldirektören för Rymdstyrelsen Anna Rathsman…8,9 miljoner kronor till nytt forskningsprojekt inom Metalliska material

PRESTATION är ett nytt forskningsprojekt, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars övergripande syfte är att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiva…Chalmers Industriteknik & Lightab samarbetar i innovationsprojekt

JASONLED®PRO ljusslinga är originalet, utvecklad av Lightab tillsammans med byggbolag och har sålts över 300 000 meter sedan starten 2018. I samarbete med Chalmers Industriteknik genomför Lightab nu…Sundbladsfonden instiftar pris för nya forskare i skogsindustrin

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond kompletterar nu sitt årliga Kompetensutvecklingspris med ett pris riktat till nya forskare. Young Researcher´s Award om…Sveriges främsta mötesplats för framtidens industri

ASSAR Industrial Innovation Arena – en samverkansplattform med en fysisk utvecklingsmiljö i centrala Skövde. Det är idag en av Sveriges främsta mötesplatser för framtidens industri. Men vad är det egentligen som gör samverkansplattformen så framgångsrik?…SKF and University of Twente öppnar center för forskning inom fettsmörjning

SKF och University of Twente i Enschede, Holland, kombinerar sin expertis för att driva forskningen inom fettsmörjning, ett område som är avgörande för prestandan i roterande maskinutrustning…Nytt projekt för reducerade CO2-emissioner från värmningsugnar

Under fyra år ska 19 forskare från tio länder ta sig an att testa tekniska koncept som kan minska koldioxidutsläpp vid stålproduktion med 95 procent. Projektledare är Sara Rosendahl och…Ny forskning visar hur man underlättar samarbete mellan människor och robotar

Människa-robot-samarbete – det låter som science fiction, men är idag en realitet. Patrik Gustavsson, doktorand på Högskolan i Skövde, har i sin forskning tagit fram en virtuell verklighetsmiljö, där det går att testa hur väl ett…Kraftringen bygger ett av världens största lågtemperatursystem för fjärrvärme i Lund

I Lund bygger Kraftringen ett av världens största lågtemperatursystem för fjärrvärme. Restvärme från forskningsanläggningen MAX IV kommer att…Forskning från Högskolan i Gävle: Ny metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

Jag har kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic, forskare vid Högskolan i Gävle…Atium startar pilotprojekt – ska rena världens vatten från kvicksilver

Gladium och Chalmers Ventures investerar i Atium, som därmed kan ta…380 miljoner till utökad satsning på hållbar samhällsutveckling

Tre forskningsprogram som bidrar till ett ökat samspel mellan energisystemet och samhällets alla…Innovationsprogrammet Metalliska material har fått en tredje etapp beviljad

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, med hemvist på…Forskning visar att ”omöjlig” svetsning är möjlig

Högskolan Västs doktorand Ana Magalhães har visat att det…Jernkontoret värd för ESTAD 2021

Mellan 14−18 juni 2021 står Jernkontoret värd för den femte upplagan av konferensen…Innovationsprogrammet Metalliska material öppnar ny utlysning

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material öppnar nu sin årliga programövergripande utlysning för 2020. Genom denna utlysning finansieras projekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets mål, men som inte har passat in i tidigare utlysningar inom programmet. Utlysningen har en budget på 12 miljoner kronor…Forskning kring cellulosabaserade förpackningar som imiterar naturen belönas med 500.000 kr

Professor Armando Cordova vid Mittuniversitetet får 2020 års kompetensutvecklingspris av Stiftelsen…Fysiker tar fram stabila vattenbaserade grafendispersioner

Umeåforskare visar hur aktiverat grafen, aktiverat kol och andra hydrofoba…Forskning: Kan klimatomställningen orsaka finansiell instabilitet?

Världsekonomin är byggd på fossil energi. Omställningen till ett fossilfritt…Nytt skogligt samarbete ska stärka forskning och utbildning

Luleå tekniska universitet har tecknat ett samverkansavtal med Skogsindustrierna och…Midsummer erhåller gott betyg för miljöfokus i Sustainalytics ESG Risk Rating

Sustainanalytics , en oberoende global aktör inom ESG-utvärdering (Enviromental Social and Governance), samt…