Category: Vindkraft

Vattenfall och Facebook tecknar avtal för leverans av ny förnybar el i Norden

Vattenfall och Facebook har tecknat ett långsiktigt avtal för leverans och kraftbalansering av elproduktionen från tre nya norska vindkraftparker…Batterianläggning i drift vid brittisk vindkraftspark

Vattenfalls batterianläggning vid Pen y Cymoedd vindkraftspark i Wales lagrar nu förnybar vindkraft som kan användas när det inte blåser…Vattenfall påbörjar byggandet av en av Sveriges största vindkraftsparker

Nu börjar bygget av vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 kraftverk …Rabbalshede Kraft förvärvar driftsatta vindkraftverk

Rabbalshede Kraft har, i enlighet med sin nya strategi, förvärvat tre vindkraftverk belägna i Falkenberg, Hjo och Skara…Rabbalshede Kraft förvärvar nya projekt

Vindkraftverk i Gärdshyttan och Lönhult….Miljonregn över Ängelholm för smidig hantering av vindkraft

Stöttar omställningen till ett helt förnybart energisystem…Veidekke bygger för konkurrenskraftig kraftproduktion åt Stena Renewable

Två olika vindparker belägna i Ludvika och Lekebergs kommuner…Ny arbetsgrupp satsar på etableringar i vindkraftens kölvatten

Ny arbetsgrupp i Piteå kommun stöttar utvecklingen..Vattenfall vinner anbudsförfarande för nederländsk vindkraftspark

Ska förse mellan en och en och en halv miljon hem med fossilfri el…ABB:s mikronät stödjer bättre utnyttjande av vindkraft i Alaska

Innovativ lösning ska hjälpa städerna att sänka kostnaderna…Så får man vindkraftverken att samsas

Doktorand utforskar problem och utmaningar…Vattenfall bildar allians för den franska vindkraftmarknaden

Ska delta i ett anbudsförfarande…Borlänge Energi och OX2 har tecknat avtal om anslutning för vindkraft

Skapar bra synergieffekter…Fokus på planering i ny etapp av forskningsprogrammet Vindval

Vindkraft kan få stor betydelse när elsystemet ställer om till 100 procent förnybart. Därför introducerar forskningsprogrammet…Nordiskt samarbetsprojekt i Trysil

I norska Trysil byggs just nu en vindkraftpark med 31 turbiner. Bakom projektet står det svenska företaget OX2 som är totalentreprenör samt konsulter från Norconsult i Norge och Sverige samt ARA Engineering på IslandÄnnu ett stort vindkraftsprojekt i E.ONs elnät

Eolus har beställt elanslutningar till vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW.. – Det är mycket glädjande att vi nu ser att investeringar i vindkraftparker åter kommit igång säger Martin Nystedt…SeaTwirl beviljas patent för lösning som optimerar rotationshastighet

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har beviljats ett patent i USA för en lagringslösning av rörelseenergi som kan optimera rotationshastigheten på vindkraftverket.. – Patentet är en del vårt strategiska arbete med att bygga en bred patentportföljVeidekke bygger vindkraftparker åt Eolus Vind

Veidekke Anläggning har fått i uppdrag av Eolus Vind AB att uppföra vindkraftparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen utanför Sundsvall. Uppdraget är en totalentreprenad med en ordersumma på 325 MSEKEolus säljer 47 MW vindkraft till KGAL

Eolus har tecknat avtal med KGAL en tyska kapitalförvaltare avseende försäljning av två vindparker i södra Sverige med en installerad effekt om 46 8 MWOX2 och Fontavis tecknar ännu ett avtal om en vindpark i Sverige

Fontavis en schweizisk kapitalförvaltare inom förnybar energi och infrastruktur har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om 33 MW vindkraft. Avtalet avser Orrberget vindpark med nio vindkraftverk från NordexSkanska säljer sin andel i Mullbergs Vindpark i Bergs kommun

Skanska har sålt hela sin andel ett ägande om 50 procent i Mullbergs Vindpark i Bergs kommun för cirka 370 miljoner kronor. Köpare är Persson InvestLapplands Elnät vinner ännu ett mångmiljonkontrakt med OX2

OX2 har gett Lapplands Elnät AB dotterbolag till ONE Nordic med huvudsäte i Jokkmokk i uppdrag att förlägga och koppla samman parknätet för totalt 58 vindkraftverk i den nya vindkraftsparken Åmot-Lingbo i Bollnäs och Ockelbo kommunerOX2 och Aquila Capital i mång-miljardaffär om 357 MW vindkraft i Sverige

OX2 meddelar att finansieringen av projekt Valhalla med 85 vindkraftverk har slutförts med framgång. Aquila Capital förvärvar projektet som OX2 kommer leverera på totalentreprenad.  Det blir en av de största landbaserade vindparkerna i EuropaVattenfall deltar i upphandling av ny nederländsk vindkraftspark

Vattenfall har beslutat att delta i upphandlingen för att få bygga den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid utanför Nederländernas kust. Upphandlingen är den första icke-subventionerade i världen och vore en viktig milstolpe i Vattenfalls arbete med att bli fossilfria inom…ABB Ability stärker vindparkers prestanda med ny trådlös fjärrtjänst

ABB lanserar idag nya trådlösa fjärrtjänster (remote service) med vilka vindparksoperatörerna kan öka drifttiden för vindturbinerna minska kostnaderna för drift och underhåll (O&M) samt minska energikostnadernaVattenfall lägger historiskt stor vindkraftorder

Vattenfall tar ett stort steg mot mer förnybar energiproduktion genom att beställa turbinerna till sina tre nya vindkraftparker i Danmark av Siemens Gamesa. Ordern är världens största för turbiner till havsbaserad vindkraft 2017E.ON Wind Service har tecknat ytterligare ett fullserviceavtal i Sverige

E.ON Wind Service växer på den svenska marknaden inom vindkraftsservice. Företaget har tecknat ett femårigt drift och underhållsavtal för en Nordex vindpark med en installerad effekt på 10 MWSlopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på hur avgifterna för anslutning till stamnätet för el för vindkraftparker till havs kan avskaffasOX2 säljer en vindpark i Västernorrland till schweiziska Fontavis

Fontavis en schweizisk förvaltare inom energi och infrastruktur har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om sex vindkraftverk på Stigshöjden med en total effekt om 21 6 MWNCC bygger vindkraftpark i Piteå

NCC har fått i uppdrag att utföra ett omfattande infrastrukturarbete för vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå. Kontraktvärdet uppgår till cirka 800 miljoner kronor.. NCC:s uppdrag omfattar bland annat att bygga vägar inom området totalt 13 mil anlägga kranuppställningsplatser förse parken…Vattenfall tecknar stort leveransavtal för vindkraft till Microsoft

Vattenfall har slutit ett tioårigt leveransavtal med Microsoft att förse företagets internationella datacenter i Nederländerna med energi från vindkraft. Affären är Vattenfalls första vad gäller energiförsörjning till datacenter utanför Norden och den största inom området som är helt baserad på…VEO i nytt samarbete med Ellevio ­ bygger transformatorstation till vindkraftsanslutning i Ljusdal

VEO har anförtrotts totalentreprenaden av en 145/36kV-transformatorstation i Ljusdal kommun i Hälsingland. Projektets ordervärde uppgår till nästan 15 MSEK. Detta är den tredje transformatorstationen för vindkraftsanslutning som VEO levererar åt elnätsföretaget Ellevio och VEO:s 15:e transformatorstation i SverigeSkanska säljer sin andel i Sjisjka Vindpark i Gällivare för cirka 160 miljoner kronor

Skanska har sålt hela sin andel ett ägande om 66 7 procent i Sjisjka Vindpark i Gällivare kommun för cirka 160 miljoner kronor. Köpare är en fond som förvaltas av BlackRockVattenfall gör sin största holländska vindinvestering hittills

Vattenfall har beslutat att investera drygt 2 miljarder SEK för att förnya och bygga ut den landbaserade vindkraftsparken Wieringermeer i Nederländerna. Det är Vattenfalls största investering hittills i vindkraft i NederländernaByggstart för Danmarks största vindkraftpark till havs

I mitten av oktober startade byggandet av Horns Rev 3 Danmarks största havsbaserade vindkraftpark. Det sker när Vattenfall uppför de första av de sammanlagt 49 fundamenten i NordsjönMotgång för vindkraft förväntas släppa

Under tredje kvartalet 2017 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på endast 25 MW. Det kan jämföras med 635 MW under andra kvartaletCameus har fullföljt uppdraget att projektleda bygget av Ajos vindpark

Ajos vindpark om 42 MW i norra Finland är efter knappt två år färdigbyggd. Därmed har Cameus fullföljt det uppdrag som företaget fått av OX2 att projektleda bygget av det första storskaliga så kallade repowering projektet i FinlandVattenfall expanderar i nederländsk vindkraftpark

Vattenfall har ökat sitt ägande i Wieringermeer vindkraftpark i och med ett förvärv av ytterligare 32 turbiner i det som kommer att bli det största vindkraftverket på land i NederländernaVattenfall inviger sin största vindkraftpark på land

Idag invigs Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark Pen y Cymoedd i södra Wales. Invigningen innebär att Vattenfall tar ännu ett steg mot målet att förse sina kunder med klimatsmarta lösningarNCC anlägger Svartnäs vindkraftpark i Falun

NCC har fått i uppdrag att bygga 32 fundament med tillhörande vägar för Svartnäs vindkraftpark i Falun kommun. Arbetet utförs på uppdrag av Arise AB och inleds omgåendeRabbalshede Kraft tecknar förvaltningsavtal med Vindpark Vänern

Rabbalshede Kraft har tecknat ett treårigt förvaltningsavtal med Vindpark Vänern. Avtalet innebär att Rabbalshede svarar för förvaltning övervakning service och underhåll för sju av Vindpark Vänerns vindkraftsverk avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till två års förlängningABB levererar vindkraftslänk för DolWin2

DolWin2 är det tredje havsbaserade vindkraftprojektet som ABB har genomfört åt TenneT utanför den tyska kusten i Nordsjön. De båda tidigare är BorWin1 och DolWin1Biologer vinnare av Skånes vindkraftspris

Biologerna Martin Green och Jens Rydell (bilden) forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet tilldelas Skånes vindkraftspris 2017. Priset får de för sin forskning om vindkraftens påverkan på fladdermöss och fåglar