Category: Papper & Massa

Ahlstrom-Munksjö investerar i Billingsfors och Aspa Bruk

27 miljoner Euro ska förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan…Riksbyggen tecknar förvaltningsavtal med Stora Enso

Omfattar yttre skötsel och enklare reparationer…SKF levererar utrustning för tillståndskontroll online till SCA Östrand

Systemet gör det möjligt att övervaka maskinerna dygnet runt…Stora Ensos CIO diskuterade ny teknik och hållbarhet

Deltog på på Serendipity Challenge Summit Stockholm…Södra allt närmare fossilfrihet

Nästan alla industriella processer drivs med förnybara bränslen…Ny försäljnings- och marknadsdirektör för Iggesund Paperboard

Kenneth Nystén har en gedigen bakgrund…Forskare får halv miljon för framställning av lätta och porösa cellulosaprodukter

Priset delas ut av kungen vid Skogsnäringsveckan…Stora Enso Skutskärs bruk är Sveriges friskaste företag

Tydligt fokus på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö…Vice VD Christer Simrén lämnar BillerudKorsnäs

Genomför förändring av koncernledningen…Ny metod att optimera driften av sodapannan

Samarbete med Nordic Paper Bäckhammar…Globalt sug efter trä ger rekordpriser på virke och massa

Många positiva faktorer samverkar…Nya prognoser för skogens kolsänka tas fram

Ett aktivt skogsbruk är viktig i klimatomställningen till ett fossilfritt samhälle…Håkan Larsson lämnar Södra

Håkan Larsson, strategichef, har beslutat att starta en egen konsultverksamhet och kommer därmed att lämna Södra från och med 1 mars…Smurfit Kappa i Piteå uppgraderar till nästa generations övervakningssystem

För att undvika stillestånd uppgraderar Pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå till nästa generations övervakningssystem IMx-8 från SKF…Stora Enso lanserar AR-app för Multicopy Zero

Stora Enso har skapat en AR-app (Augmented Reality, förstärkt verklighet) för sitt koldioxidneutrala kontorspapper Multicopy Zero. Multicopy Zero är…Metsä Tissue gick över till bioenergi för värmeproduktion i Sverige

Metsä Tissue en del av Metsä Group har under de senaste fem åren investerat cirka 30 MEUR i hållbar värmeproduktion vid sina svenska mjukpappersbruk. Som ett resultat använder Metsä Tissues bruk i Mariestad Pauliström och Nyboholm nu fossil-fri och CO2-neutral…Rekordbetyg för miljöhänsyn till mark och vatten

Trenden att Södra blir allt bättre på att ta god miljöhänsyn vid föryngringsavverkningar och gallringar fortsätter. Det visar företagets gröna bokslut för 2017.. – Trots en mycket blöt höst och vinter som medfört tuffa förhållanden har vi kunnat skona mark…Hilmer Andersson investerar i ytterligare två virkestorkar från Valutec

För tre år sedan investerade det familjeägda sågverket Hilmer Andersson i två kammartorkar från Valutec. Stark konjunktur och ökad efterfrågan på sågade trävaror medför att man nu återigen investerar i två kammartorkarSkogsnäringens Forskningsagenda är branschens enade röst

Skogsnäringen har ett unikt samarbete och står bakom en gemensam forskningsagenda. Tillsammans har industri forskning och akademi enats kring prioriterade åtgärder för att Sverige även fortsatt ska vara världsledande på skoglig innovationStora Enso deltog vid lanseringen av skogsnäringens nya forskningsagenda

Igår presenterade skogsnäringen sin nya forskningsagenda. I agendan presenteras de forskningsområden som är prioriterade för att fortsätta utveckla bioekonomin och stärka industrins konkurrenskraft.. – Sju procent av vår försäljning kommer från produkter och tjänster som inte fanns för tre år…Eitech och INAC installerar när BillerudKorsnäs miljardsatsar i Gruvön

Eitech-koncernen har fått i uppdrag att ansvara för installation av allmän kraft och belysning samt processel och instrument när BillerudKorsnäs bygger en helt ny kartongmaskin vid sin produktionsanläggning i Gruvön som ligger i värmländska GrumsBillerudKorsnäs påverkas av massavedsbrist till följd av mild vinter

Blöt och mild väderlek under hösten och inledningen av vintern har lett till en situation med brist på massaved i slutet av 2017 och början av 2018Över 400 sommarjobb att söka på BillerudKorsnäs 2018

Idag öppnas webbansökan till BillerudKorsnäs sommarjobb för 2018. Jobben finns från Östergötland i söder till Norrbotten i norr och inom en rad olika verksamhetsområden från produktion och underhåll till inköp IT och laboratoriearbeteFramgångsrikt firande när Träpriset fyllde 50 år

Trä och träbyggande engagerar. Och det engagerar brett; från politiker och byggherrar till beställare och allmänhet. Det står klart efter att Svenskt Trä i mitten av december avslutade den kampanj som under hösten uppmärksammat att Träpriset en av Sveriges främsta…Pausen är slut – så ska Skogsstyrelsen inventera nyckelbiotoper

Från och med 1 januari kommer Skogsstyrelsen återigen identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Pausen som infördes i våras är över och under 2018 ska den utvecklade metoden testasRekordstort intresse att jobba hos Stora Enso i Gruvön

Drygt 350 personer har sökt de 20-talet lediga jobb som nyligen annonserats hos Stora Enso i Gruvön utanför Karlstad. Totalt kommer 60 personer att rekryteras fram till produktionsstarten av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) i början av 2019Digitalisering i fokus vid årets Avestasamtal

På tisdagen ägde Avestasamtalen rum. Det är nu femte året i rad som Avesta kommun med kommunstyrelsen ordförande Lars Isacsson i spetsen skapar denna arena där näringsliv politik fack och offentlig sektor träffas för att diskutera frågor som har betydelse…Stora Enso erbjuder 600 sommarjobb i Sverige

Är du över 18 år och på jakt efter sommarjobb? Passa på att söka något av de 600 sommarjobb som Stora Enso erbjuder i SverigeFortsatt god konjunktur och ökad optimism inom skogsindustrin

Världsekonomin fortsätter att växa men i modest takt. Vissa signaler tyder på en ökad allmän optimism både globalt och nationellt men gapet mellan uppskruvade konjunkturbarometrar och ”hårda data” bestårMartinsons ökar kapaciteten och koncentrerar produktionen till två sågverk

Martinsons kommer under nästa år att öka sin produktion av sågade trävaror från 500 000 kubikmeter till 535 000 kubikmeter. Det ska ske genom investeringar för 60 miljoner kronor i tork– och lagerkapacitet samt utökad skiftgång i Bygdsiljum som är…Enkelt och avskalat med stor komplexitet

I förpackningarnas värld är det ibland komplicerat att åstadkomma något som ser enkelt och avskalat ut. Kartongförpackningen till Jimmy Choos L’EAU som lanserades sommaren 2017 är ett tydligt exempel på dettaSödra inför ny mätteknik av virkestravar i Värö

Mätstationen i Värö blir Södras första med ny teknik för volymmätning av virkestravar på lastbil. Den nya tekniken innebär en automatiserad volymmätning med hjälp av laserteknikGod konkurrenskraft på en växande världsmarknad

Svensk sågverksindustri har god internationell konkurrenskraft och en stark ställning på främst den brittiska och den nordafrikanska marknaden. Sverige har en styrka i sina relativt låga produktionskostnader men behöver fortsätta öka produktiviteten och samtidigt arbeta med produktutveckling för att på…Rottneros inför ny organisation för ökat marknads- och produktivitetsfokus

Som ett led i att optimera Rottneroskoncernen införs en ny organisation med en koncerngemensam försäljningsorganisation och en platschef för respektive bruk. Samtidigt inrättas en koncernövergripande säkerhetsfunktion som blir en del av Human Resource-avdelningenTräindustri med framtidstro

Den svenska träindustrin har god internationell konkurrenskraft på en i dagsläget stark exportmarknad. Den svenska bygghandeln som är det enskilt största marknadssegmentet fortsätter dessutom att öka sin omsättningBillerudKorsnäs avser att förvärva skogstillgångar

BillerudKorsnäs har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Bergvik Skog Öst AB som ägs av Bergvik Skog AB. Bergvik Skog Öst AB omfattar cirka 350000 hektar skogsmark i SverigeSödra satsar på fler drönare i skogsbruket

Södra satsar nu på fler drönare i skogen. Med den digitala tekniken blir fältpersonalens arbete inte bara snabbare och mer heltäckande utan även mer säkertORAB skriver kontrakt för BillerudKorsnäs utbyggnad

Instalcos bolag ORAB Entreprenad AB har fått uppdraget att leverera rörinstallationer vid utbyggnaden av BillerudKorsnäs anläggning Gruvön i Grums utanför Karlstad. ORAB:s kontrakt har ett ordervärde om cirka 40 miljoner kronor60 nya medarbetare sökes till Stora Enso i Gruvön

et är full fart på Gruvöns sågverk i Grums i Värmland. Byggnationen av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) har nyligen påbörjats. Förutom att utöka sågverkets produktion så kommer den nuvarande personalstyrkan förstärkas med ytterligare 60 personerBeklagligt att GS inte deltar i överenskommelsen om etableringsersättningar

Arbetsgivarna och de flesta fackliga förbunden har enats om principöverenskommelsen om etableringsanställningar. Dock inte fackförbundet GS. Det här anser Industriarbetsgivarnas Per Widolf förhandlingschef (bilden) vara beklagligtSödra väljer Ledineks utrustning till anläggning för korslimmat trä

Södra har valt Ledinek som leverantör av utrustning till den anläggning för korslimmat trä (CLT) som Södra beslutat att bygga i Värö.. – Produktionsstart är planerad till maj 2019Iggesund får högsta hållbarhetsbetyg av Eco Vadis​

Iggesund Paperboards båda kartongbruk i Iggesund Sverige och Workington England får högsta betyg i hållbarhet i en utvärdering som analysföretaget Eco Vadis gjort. Eco Vadis är det ledande systemet för bedömning och betygssättning av globala företags leverantörer med erfarenhet av…Stora Enso stödjer VM i längdskidor i Seefeld 2019 med förnybara material

Stora Enso kommer att vara huvudsponsor för VM i längdskidor i Seefeld i Österrike 2019. Med sponsorskapet bidrar Stora Enso till ett hållbart idrottsevenemang och får tillfälle att presentera förnybara produkter och lösningar inom olika områdenSkogens gröna guld på agendan i Piteå

Mellan den 22 och 23 november anordnar Näringsdepartementet tillsammans med Piteå Science Park konferensen Biobase om den Cirkulära och biobaserade ekonomin i Sverige.. – Sveriges välstånd är byggt på rikedomarna från skog och gruvorInvestering vid sågverket i Långasjö genomförd

Södras investering om 100 miljoner kronor i Långasjö är nu genomförd. Satsningen innebär bland annat en helt ny såglinje som från och med november är i produktionStora Ensos 100-åring i Skoghall underhålls för fortsatt framgång

1150 entreprenörer och hundratals av Stora Ensos egna medarbetare ska under den kommande veckan underhålla rengöra besikta och bygga om Skoghalls Bruk på det årliga höststoppetRottneros investerar ytterligare 117 miljoner inom ramen för Agenda 500

Som ett nästa steg i kapacitetsutvecklingen i Rottneros Bruk har Rottneros styrelse beviljat ytterligare investeringar i CTMP-linjen. Investeringen CTMP steg 2 höjer kapaciteten med cirka 18 000 ton per år och beräknas tas i drift hösten 2018SCA Packaging Obbola utökar onlinemätningar i massafabriken med Intellinova Parallel EN

SCA Packaging Obbola investerar nu i sina två första onlinesystem av modellen Intellinova Parallel EN det senast utvecklade onlinesystemet från SPM som också är mycket väl lämpat för Industri 4Bergslagens skog värmer Stockholm

Den 12 november startade Stora Enso Bioenergi tågleveranser med biobränsle till Fortum Värmes kraftvärmeverk i Värtan världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö.. – Stora Enso och den bransch vi verkar i har unika möjligheter att bidra med nya lösningar som de…Svenskt Trä till COP23 i Bonn

Inom ramen för det Nordiska Ministerrådet reser Svenskt Trä till Bonn och FN:s klimatförhandlingar COP23. Konferensen som pågår mellan 6–17 november 2017 syftar till att ta nästa steg i arbetet med att förverkliga klimatavtalet från Paris 2015Uruguays ambassadör besökte Stora Enso

Uruguays ambassadör i Sverige Santiago Wins besökte på måndagen Stora Enso. Han fick ta del av företagets historiska rötter i Falun och även besöka Kvarnsvedens pappersbruk i BorlängeApple och Tim Cook planterar träd i Iggesund – sätter Holmen på kartan över klimatsmart skogsbruk​

Apple med VD Tim Cook är på Sverigebesök. Under torsdagen besökte han skogarna utanför Iggesund för att lära sig mer om hållbarhetsarbetet bakom förpackningarna till Apples produkterStora Ensos bruk i Fors tar viktiga steg för att bli ett helt fossilfritt bruk

Nu pågår Fors bruks årliga underhållsstopp. Under en vecka utförs åtgärder för att bruket ska kunna producera högkvalitativ kartong resten av året. Det är inspektioner rengöring service reparationer och inkoppling av ny utrustning som genomförsDebatt: Vem har råd att inte bygga med limträ?

Det finns en föreställning om att det alltid är dyrare att bygga med limträ än med andra material. Men det är bara en myt som bygger på bristande kunskap och slentrianmässigt tänkandeStora Enso påbörjar byggnationen av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) i Gruvön

Nu påbörjas markarbetet av Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk i Värmland.. -. Det är glädjande att vi nu påbörjar byggnationen av denna strategiskt viktiga investeringFlexator storsatsar i produktionen – investerar för 15 miljoner

Flexator gör en storsatsning. Ett investeringspaket i maskinparken på omkring 15 miljoner kronor ska göra Annebergsföretaget konkurrenskraftigare.. – Våra kunder ska få mer hus för pengarna säger Ola Adolfsson vd för FlexatorPetra Einarsson utsedd till ny VD för BillerudKorsnäs

Styrelsen i BillerudKorsnäs har utsett Petra Einarsson till ny VD och koncernchef. Petra efterträder Per Lindberg som efter 12 framgångsrika år på egen begäran lämnar BillerudKorsnäs för ett nytt uppdragSödra stärker erbjudandet på barrmassaved och klensortiment

Efterfrågan på barrmassaved är hög. De strategiska satsningarna som gjorts vid Södras bruk har nu resulterat i en ökad fiberförbrukning. Södra stärker därför erbjudandet på barrmassaved till 320 kr/kbm fubMycket på gång under årets underhållsstopp vid Stora Ensos bruk i Skutskär

Nu pågår Skutskärs bruks årliga underhållsstopp. Även om brukets massaproduktion stoppas så kommer det att vara full fart på bruksområdet. Det är över 1700 arbetsordrar som är inplanerade att utföras under det drygt två veckor långa stoppetOlle Dahlin lämnar Rottneros AB

Olle Dahlin VD för Rottneros Bruk AB och medlem av koncernledningen för Rottneros AB lämnar sin befattning. Olle kommer att stanna och vara behjälplig med överlämning dock som längst till 30 novemberStora Enso satsar på fjärrmätning av virke

Stora Enso Skog levererar årligen stora volymer virke till sina svenska industrier. Nu investerar företaget i modern digital teknik för att kunna automatisera virkesmätningen effektivisera transporterna och få en högre kvalitet på informationenUTBLICK NORGE: Valle Wood setter nasjonal massivtre-agenda

Midt i Oslo utvikler og bygger NCC det som blir Norges største næringsbygg i massivtre – Valle Wood. Thomas Orskaug en av landets fremste tre-eksperter er ikke i tvil om at bygget er svært viktig både for hovedstaden men også…Stora Enso positionerar sig som det ledande bolaget inom bioekonomi

Som en del i Finlands 100 årsfirande arrangerar Finsk-svenska handelskammaren exportseminarier i en rad städer i Sverige och Finland under året. Igår hade turen kommit till GöteborgSödra ökar exporten till Kina

Efterfrågan på produkter från svensk skog växer i Kina. Under 2017 har Södra ökat sin försäljning av pappersmassa med över 50 procent. Samtidigt har försäljningen av Södras trävaror i landet ökat stadigt sedan 2010Setra inleder försäljningsprocess av Setra Rolfs i Kalix

Setra inleder en försäljningsprocess av verksamheten i Rolfs Kalix. Enheten har 60-talet anställda och producerar sågade trävaror såsom konstruktionsvirke paneler och olika typer av byggprodukterSödras hamn fossilfri

I oktober blir Södras hamn i Mönsterås helt fossilfri. Alla arbetsfordon och kranar i hamnen övergår nu till HVO-diesel – ett helt fossilfritt alternativ till vanlig dieselBillerudKorsnäs Frövi fortsätter uppgradering av vibrationsmätning online till HD-teknologi på KM5

Det äldre vibrationsövervakningssystemet på kartongmaskinen KM5 hos BillerudKorsnäs Frövi har nått slutet av sin tekniska livslängd och det uppgraderingsprojekt med onlinesystemet Intellinova från SPM som inleddes under 2015 fortsätter nu med nya investeringarGemensamt fokus på trafiksäkra transporter

Stora Enso hade bjudit in ett 50-tal transportleverantörer och samarbetspartners till Falun för ett branschseminarium kring säkerhetsfrågor.. – Stora Enso är en av landets största transportköpareKonstruktioner med trätopp en modern lösning

Urbaniseringsvågen ger ökad efterfrågan på höga byggnader i dagens allt tätare städer. Frågan om huruvida arkitekter och byggbolag möter denna efterfrågan med material som inte är hållbara eller om de väljer innovativa och koldioxidnegativa produkter till exempel Metsä Woods Kerto…En lyxvara behöver en lyxig förpackning

Det finska familjedestilleriet Lignell & Piispanen fick nyligen ett fantastiskt erkännande för sitt arbete när företagets nya dillvodka Gustav vann förstapris på International Wine and Spirits Competition (IWSC) i LondonFullsatt när Stora Enso talade vid Swecos frukostseminarium om träbyggnad

I förra veckan arrangerade Sweco ett frukostseminarium om träbyggnad i Stockholm. Det stora deltagarantalet på drygt 100 personer vittnar om att trä som byggmaterial är i ropet och väcker intresseSkoghalls bruk – en framgångsrik 100-åring med hållbart framtidsfokus

För svensk-finska Stora Enso är det i år två viktiga 100 årsjubileum; både Finland som självständig nation och koncernens kartongbruk i värmländska Skoghall fyller 100 årMartinsons nya arbetssätt gynnar skogsägare och miljö

Martinsons skogsavdelning har utvecklat nya arbetssätt som gett resultat för såväl Martinsons industrier som för miljön och skogsägarna. Bland annat har antalet sönderkörningar och vägskador i skogen minskatKROHNE INOR säkerställer driften för en av världens största kartongmaskiner

BillerudKorsnäs har valt KROHNE INOR som leverantör av processinstrument för storinvesteringen på Gruvöns bruk. Ordern innebär att KROHNE INOR kommer att leverera tryck- och temperaturinstrument för att säkerställa driften för en av världens största kartongmaskinerKommunpolitiker på trähussafari i Växjö

Intresset för att bygga mer i trä fortsätter att öka. 25 kommuner i södra Sverige representeras i dag på årets trähussafari i Växjö ett samarrangemang av Södra Länsstyrelsen i Kronoberg Växjö kommun och LinnéuniversitetetHåkan Larsson blir strategichef i Södra-koncernen

Håkan Larsson skogsdirektör och affärsområdeschef för Södra Skog övergår till att bli ansvarig för strategifrågor i Södra-koncernen. Han fortsätter som medlem i Södras koncernledning och kommer även framöver att rapportera till vd Lars IdermarkStora Enso deltar i Finlands 100-årskalas i Stockholm 24-26 augusti

Finlands första 100 år av självständighet kommer att firas under dagarna tre i Kungsträdgården i Stockholm 24-26 augusti. Detta är ett av de största firandena av Finland någonsin utanför Finlands gränserSmarta trähus visas på expot Vallastaden 2017

En dryg fjärdedel av bostadshusen i den nya stadsdelen Vallastaden är byggda i trä. Under bo- och samhällsexpot den 2–24 september i Linköping visas exempel på trähuskonstruktioner med oväntade lösningar och konceptFörändringar i skogsbolaget SCAs ledning

Som ett sista steg i uppdelningen av SCA-koncernen i två noterade bolag har styrelsen idag med entledigandet av Magnus Groth som vd och koncernchef förordnat Ulf Larsson som vd och koncernchef i SCAStora Enso på plats när världens största skogsmässa Elmia Wood går av stapeln

Nu pågår världens största skogsmässa Elmia Wood. Över 50000 besökare väntas vallfärda till de småländska skogarna strax söder om Jönköping under de fyra dagarna då mässan pågår 7-10 juniRekord i världsproduktion av trävaror- svenskt furuvirke i kris

Den globala produktionen av trävaror går just nu på högvarv. Under helåret 2016 uppgick produktionen till cirka 335 miljoner kubikmeter barrträvaror och det tio år gamla rekordet från 2006 är därmed slagetCatrin Gustavsson blir chef för Innovation och Nya affärer i Södra

Catrin Gustavsson har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer i Södra. Hon efterträder Laila Rogestedt och tillträder 1 augusti. Catrin Gustavsson kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark