Nyheter

Stora Enso Skutskärs bruk är Sveriges friskaste företag

Stora Enso Skutskärs bruk är det företag som lyckats allra bäst med att skapa en frisk och välmående arbetsplats i Sverige 2017, och har därmed tilldelats utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag.

Massabruket, som är en del av Stora Enso, grundades 1901 och har idag målet att vara ”det självklara valet” för både för kunder och medarbetare. För att uppnå detta är en av hörnstenarna i företaget ett tydligt fokus på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, samt ett gott ledarskap och engagerat medarbetarskap som ökar produktiviteten vilket skapar utrymme för utveckling och investeringar i verksamheten.

Stora Enso Skutskärs bruk var ett av sex nominerade företag till finalen i den landsomfattande tävlingen där över 150 företag runt om i Sverige nominerades. Syftet med utmärkelsen är att lyfta upp de goda exemplen som en motvikt till de senaste årens rapporter om ökade sjukskrivningar, osunda arbetsmiljöer och hur arbete leder till ohälsa.

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood som utsett vinnarföretaget tillsammans med en jury: Göran Hägglund, styrelseordförande Feelgood tillika juryns ordförande, Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johansson tidigare ordförande för IF Metall, Eva Nordmark, ordförande för TCO samt Joachim Morath, VD för Feelgood.

Juryn har utsett Stora Enso Skutskärs bruk till Sveriges Friskaste Företag 2017 med följande motivering:

”Stora Enso Skutskärs bruks mål är att vara ”det självklara valet”, både för kunder och medarbetare. Med ett tydligt fokus på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, samt ett gott ledarskap och engagerat medarbetarskap, ökar produktiviteten och utrymme skapas för utveckling och investeringar i verksamheten.

Stora Enso Skutskärs bruk bedriver ett strategiskt och systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete med fokus på att förebygga problem. I sitt arbete, där de inte lämnar något åt slumpen, kombinerar de såväl traditionella långsiktiga insatser, som nya innovativa lösningar.

Företaget genomför återkommande undersökningar, analyser och kartläggningar som ger konkreta fakta kring vad som skapar en frisk organisation. De jobbar aktivt med att både främja det friska, och agera snabbt vid tidiga signaler på ohälsa. I en stark konkurrens sticker företagets arbete ut och därför är Stora Enso Skutskärs bruk Sveriges Friskaste Företag 2017.”

– Det är oerhört glädjande att vårt bruk i Skutskär utses till Sveriges Friskaste Företag. Med platschef Henrik Holm och hälsospecialist Johan Byström i spetsen, har Skutskärs bruk visat att ett engagerat och systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete ger många positiva effekter både vad gäller medarbetarnas välmående och företagets produktivitet. Att Skutskärs bruk uppmärksammas som ett föredöme inom hälsa och friskvård skapar stolthet inom hela Stora Enso, säger Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso.

Göran Hägglund, tidigare socialminister och juryns ordförande är imponerad av Stora Enso Skutskärs bruks arbete.

– Stora Enso Skutskärs bruk är ett lysande exempel på hur organisationer systematiskt kan arbeta med arbetsmiljöfrågor för att öka produktiviteten och konkurrenskraften. Med utmärkelsen vill vi flytta strålkastarljuset som idag ofta riktas på dålig arbetsmiljö och ohälsosamt arbetsliv, till de goda exemplen som förtjänar att synas mer. Stora Enso Skutskärs bruk är det bästa exemplet på detta i Sverige, vilket gör dem till en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2017, avslutar Göran Hägglund.

Om tävlingen Sveriges Friskaste Företag:
Tävlingen har varit öppen för alla företag i Sverige där de medverkande inledningsvis har svarat på en enkät kopplat till frågorna ovan – totalt har över 150 företag runt om i landet nominerats. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, genomfört djupare analyser av företagen och identifierat sex finalister som presenterats från december till januari där Stora Enso Skutskärs bruk var ett av dem, övriga finalister var:

ATEA, it-företag
Riksantikvarieämbetet, myndighet
Byggmästar’n i Skåne, byggföretag
Carlanderska sjukhuset
Elits, it-företag

På bilden:
Göran Hägglund juryns ordförande, Henric Holm platschef Stora Enso, Johan Byström hälsospecialist Stora Enso och Joachim Morath VD Feelgood.
Foto: Per-Erik Jäderberg