Våra andra magasin

Förutom Nordiska Projekt ger Stordåhd Kommunikation även ut följande magasin:

Svensk Byggtidning

Magasinet Svensk Byggtidning lyfter fram och bevakar det som händer inom den byggbranschen. Vi skriver och bevakar nya och kommande projekt i byggsverige. Tidningen utkommer med 6 nr/år. Svensk Byggtidning startade 2011.

Prenumerera på Svensk Byggtidning? – Enkelt – skicka mail till [email protected] med företag, adress och namn på vem som ska ha en prenumeration – så ordnar vi resten.

990:- för ett helår – 100 fullmatade sidor med senaste nytt från branschen.

Dagens Infrastruktur

Magasinet Dagens Infrastruktur lyfter fram och bevakar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorerna. Vi skriver om vägar, broar och tunnlar, järnväg, tåg, hamn- och sjöfart, flyg, transport- och logistik, kollektivtrafik, digital kommunikation, trafiksystem/ITS, geoteknik, vatten- och avlopp, elnät och andra energisystem.

Tidningen utkommer med 6 nr/år. Dagens Infrastruktur startade 2013.

Prenumerera på Dagens Infrastruktur? – Enkelt – skicka mail till [email protected] med företag, adress och namn på vem som ska ha en prenumeration – så ordnar vi resten.

990:- för ett helår – 100 fullmatade sidor med senaste nytt från branschen.

Bygga Stockholm

Magasinet Bygga Stockholm är vårt senaste tillskott och kom ut med sitt första nummer i februari 2018. Bygga Stockholm förverkligar Stockholms byggbransch krav och behov av en regelbunden rapportering om utveckling inom branschen, arkitekturen, anläggning, produktionstekniker, materialen, renoveringarna. Redan år 2020 räknar Stockholm med att vara en miljonstad. En stor utmaning. Inte minst för framkomligheten i Stockholm med alla byggprojekt och där stora satsningar idag gör på tunnelbana, modern spårväg, vägar samt kollektivtrafik på vatten.

Tidningen utkommer med 6 nr/år.

Prenumerera på Bygga Stockholm? – Enkelt – skicka mail till [email protected] med företag, adress och namn på vem som ska ha en prenumeration – så ordnar vi resten.

990:- för ett helår – 100 fullmatade sidor med senaste nytt från branschen.

Nya Projekt

Magasinet Nya Projekt bevakar pågående och kommande byggprojekt (bostadsområden, kontorsbyggen, industribyggen, vägbyggen m.m.) i Sverige samt projekt som är på planeringsstadiet. Nya Projekt når idag ca. 25% av byggsverige och växer stadigt.

Nya Projekt går ut med 10 nr./år och startade 2015.

Till sillnad från övriga magasin så kommer Nya projekt endast ut som E-tidning. Gratis. För att få den i din mail:

Skicka mail till [email protected] med företag, adress och namn på vem som ska ha en prenumeration – så ordnar vi resten.