Nyheter

Vice VD Christer Simrén lämnar BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs meddelar idag att man beslutat att genomföra en förändring i koncernledningen vilket får till följd att rollen som vice VD försvinner och Christer Simrén kommer därmed att lämna bolaget.

Mot bakgrund av att bolaget är i en fas där tydliga och korta beslutskedjor är avgörande för att bolaget ska leverera på uppsatta mål fattas detta beslut.

– Christer Simrén har gjort mycket betydelsefulla insatser som vice VD för BillerudKorsnäs alltsedan samgåendet mellan Billerud och Korsnäs 2012 och han har haft stor del i att lägga grunden för de viktiga framtidssatsningar som vi just nu genomför. Vi vill tacka Christer för hans värdefulla insatser och önskar honom lycka till framöver, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef BillerudKorsnäs.

På bilden:
Gruvöns bruk.
Foto: BillerudKorsnäs