Nyheter

Catrin Gustavsson blir chef för Innovation och Nya affärer i Södra

Catrin Gustavsson har utsetts till chef för Innovation och Nya affärer i Södra. Hon efterträder Laila Rogestedt och tillträder 1 augusti. Catrin Gustavsson kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark.

Catrin Gustavsson, 46 år, är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola med doktorsexamen i cellulosateknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är i dag ansvarig för den processtekniska avdelningen vid Södras massabruk i Värö utanför Varberg. Hon har sedan 1999 varit verksam inom pappers- och massaindustrin både nationellt och internationellt och innehaft chefsbefattningar inom produktion och teknikutveckling vid BillerudKorsnäs, Kvaerner Pulping och Stora Enso.

a carina

– Jag är väldigt glad över att vi har internrekryterat Catrin Gustavsson. Innovation och Nya affärer är ett strategiskt framtidsområde för Södra och enheten ansvarar för såväl vårt arbete med produkt- och processvård för den existerande marknaden för massa och sågade träprodukter, som för att utveckla nya produkter och användningsområden ur träråvaran, säger koncernchef Lars Idermark.

– I en värld som förändras i allt snabbare takt och med stora globala utmaningar, erbjuder råvaran från skogen stora och unika möjligheter. Jag glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Innovation och Nya affärer. Det blir intressant och motiverande att tillsammans med alla duktiga kollegor inom Södra, få fortsätta utvecklingen av innovationsverksamheten både internt och tillsammans med externa aktörer, säger Catrin Gustavsson.

Laila Rogestedt kommer, som tidigare meddelats, att lämna Södra vid halvårsskiftet 2017.

Foto: Henrik Björnsson

Redaktionen