Nyheter

Södra allt närmare fossilfrihet

Södras arbete med en helt fossilfri verksamhet har gett tydliga resultat. Under 2017 förbättrades resultatet inom alla de områden man arbetar med. Delmålet att de industriella processerna ska drivas med uteslutande förnybara bränslen är nu uppfyllt till nära 100 procent.

Under 2017 ökade Södra andelen förnybara bränslen för att driva processer från 98,7 procent till 99,3 procent. Även inom de andra områdena har man gjort en tydlig resultatförbättring. Andelen förnybart bränsle som tankas vid Södras tankstationer ökade från 47 till 79 procent.

– Det här är en exceptionellt stark utveckling, säger Henrik Brodin, projektledare för fossilfrihet på Södra.

– Resultatet går tydligt framåt inom alla våra områden. Att vi redan nu kan se så stark utveckling beror på att hela organisationen arbetar fokuserat med hållbarhetsfrågorna. Nu gäller det att fortsätta det här målmedvetna arbetet.

Effektivisering och produktutveckling
Målet om fossilfri produktion år 2020 och fossilfria transporter år 2030 är ett av de tre hållbarhetsmål som Södras styrelse beslutade i september 2016 skulle likställas med de finansiella målen för koncernen. Arbetet för att nå detta mål intensifierades under 2017. Det omfattar aktiviteter på både kort och lång sikt, såsom effektivisering av befintlig verksamhet, ersättande av fossila produkter med fossilfria alternativ samt forskning och utveckling kring nya produkter. Under året beslutade Södra bland annat om två investeringar i produktion av biodrivmedel: biometanol vid Södras massabruk i Mönsterås och biodrivmedel baserat på skoglig råvara i Tofte, Norge.

– Det här är mycket glädjande, både för Södra och för hela samhället. Det är ett kvitto på att övergången till fossilfrihet inte bara är möjlig, utan också på att vi i Södra har förutsättningarna att kunna visa vägen på detta område, säger Lars Idermark, vd och koncernchef, Södra.

Södras tre koncernövergripande hållbarhetsmål är fossilfri produktion år 2020 och fossilfria transporter år 2030, 20 procent högre skogstillväxt år 2050 och en nollvision för arbetsskador.

På bilden:
Södras kombinat i Värö.
Foto: Södra