Nyheter

Smarta trähus visas på expot Vallastaden 2017

En dryg fjärdedel av bostadshusen i den nya stadsdelen Vallastaden är byggda i trä. Under bo- och samhällsexpot den 2–24 september i Linköping visas exempel på trähuskonstruktioner med oväntade lösningar och koncept. Att så många av husen är byggda i trä beror bland annat på Vallastadsmodellen.

– En bestämd maxhöjd gör det svårare för byggherrar att välja trä som material. Vi har därför inte reglerat husens höjd i antal meter, utan bara antalet tillåtna våningar. Det blir då möjligt att på lika villkor använda trä, ett byggmaterial som kräver dubbelt så höga bjälklag som betongteknik.Vid marktilldelningen har också träbyggnadsteknik gett extra poäng i kvalitetsutvärderingen, förklarar områdesarkitekten Martin Nordahl på Okidoki arkitekter.

Vallastaden är en provkarta över träbyggnad där ett tiotal flerbostadshus byggts med fem nya träbyggnadssystem. Några är passivhus, ett får en stor muralmålning på fasaden och ett tredje är så flexibelt att de boende kan sälja ett rum till grannen och byta plats på balkonger och fönster. Crowdfunding (folkfinansiering) har använts för att realisera ett fyravåningshus av trä. Tillsammans är de exempel på nya möjligheter att konstruera, bygga, bo i och finansiera bostäder.

– I expots branschprogram kommer såväl forskare och branschorganisationer, som näringsliv och arkitekter att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av trähusbyggnation, säger Simon Helmér, vd Linköpingsexpo.

Fem exempel på flerbostadshus med trähuskonstruktion i Vallastaden:
Byggherre: A-direkt
Arkitekt: A-direkt arkitekter Bostadstyp: Bostadsrätter
Nr 57

Byggherre: Stångåstaden
Arkitekt: DinellJohansson
Bostadstyp: Hyresrätter
Nr: 7

Byggherre: Omniplan
Arkitekt: Omniplan Bostadstyp: Bostadsrätter
Nr: 28

Byggherre: BoPro
Arkitekt: Spridd
Bostadstyp: Hyresrätter
Nr: 58

Byggherre: Hemgården Bostad
Arkitekt: Edvall Arkitekter Bostadstyp: Bostadsrätter
Nr: 40

a vstra
Trähus med hyresrätter i Vallastaden. Byggherre är BoPro och arkitekter Spridd.
Foto: Erik Claesson

Tre exempel på branschföreläsningar om träbyggnation under expot:
Bo i trähus, bra för hälsan
Trä i byggnader, möbler och väggar är bra för hälsa och välbefinnande. Det visar aktuell forskning. Tomas Nord är universitetslektor vid Linköpings universitet och projektkoordinator för föreningen Trästad Sverige.
13 september 11:15–12:00

Framtidens trähus
Industriellt byggande i trä är på stark frammarsch och branschen stärker sina positioner. I Vallastaden har Myresjöhus byggt två hus med modern tillverkningsteknik. Föreläsningen handlar om hur det gick till och hur ny teknik som VR (virtual reality) och AR (augmented reality) kan användas. Peter Stenfelt är affärsområdeschef för OBOS Sverige AB.
8, 15 och 22 september, 10:30–10:50.

Från idé till färdigt hus – att bygga villa i Vallastaden
Arkitekterna och äkta paret Per Larsson och Eva-Carin Jagefeldt har byggt ett trähus som de bor i själva. De berättar om arbetet från idé till färdig bostad. Hur påverkas processen av att bygga just i en tät och brokig stadsmiljö? Gestaltning och miljöfrågor kommer också att belysas.
20 september, 14:00–14:20.

Redaktionen