Nyheter

NCC anlägger Svartnäs vindkraftpark i Falun

NCC har fått i uppdrag att bygga 32 fundament med tillhörande vägar för Svartnäs vindkraftpark i Falun kommun. Arbetet utförs på uppdrag av Arise AB och inleds omgående. Ordervärdet uppgår till 158 MSEK.

– Vi fortsätter nu att bygga ut vindkraftnäringen för mer hållbar energi i Sverige. NCC:s engagemang i vindkraftutbyggnaden, deras erfarenhet och miljöfokus i kombination med kostnadseffektiva lösningar och en god tidplan gjorde att valet föll på dem som vår partner i detta uppdrag, säger Daniel Johansson, VD på Arise AB.

Med dessa 32 vindkraftfundament, och två tidigare uppdrag för Arise och Jädraås vindkraftpark 3 mil nordväst om Gävle, har NCC byggt totalt 108 vindkraftverk i området.

Vägsträckan mellan verken i Svartnäs bereds och består av 11 kilometer nybrytning av mark och 31 kilometer förstärkning av befintliga vägar. Höjden på verken som monteras är 135 meter.

– Vi har nu inlett arbetet med att färdigställa vindkraftparken och beräknar att den kan tas i drift vid årsskiftet 2018/2019 för att möta den stora efterfrågan som finns på förnybara energikällor, säger Johan Eriksson, avdelningschef NCC Infrastructure.

BlackRock äger vindkraftparken Svartnäs och Arise ansvarar för projektledning och förvaltning av parken när den är driftsatt.

Affären om 158 MSEK orderregistreras i tredje kvartalet 2017 i affärsområdet Infrastructure.

Redaktionen