Nyheter

Veidekke bygger för konkurrenskraftig kraftproduktion åt Stena Renewable

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable Energy AB att uppföra 19 stycken vindkraftsfundament med tillhörande vägarbeten vid två olika vindparker belägna i Ludvika och Lekebergs kommuner. Projektet är en samverkansentreprenad.

Kontraktet innebär att Veidekke uppför vindkraftsfundament med tillhörande vägar, kranplatser samt internt elnät för Stena Renewables, 3 vindkraftverk i Ludvika kommun och 16 vindkraftverk i Lekebergs kommun. Byggtiden är beräknad till cirka ett år.

– Vi är stolta över förtroendet från Stena Renewable och glada för att få vara med och bidra till en hållbar framtid. Veidekke har med åren blivit en heltäckande leverantör av anläggningsarbeten för vindkraft och kan erbjuda våra kunder ett högkvalitativt arbete i samverkan, säger Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning.

EU har som mål att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara källor år 2020. För att nå detta mål spelar vindkraften en betydelsefull roll.

– Vi är mitt inne i en energiomställning mot en klimatvänlig energiproduktion och investerar långsiktigt i förnyelsebar energi. Detta arbete kräver ett bra samarbete under hela processen och vi känner oss trygga med Veidekke som part då deras samverkansmodell stämmer väl överens med vårt egna arbetssätt och värderingar, säger Peter Zachrisson, vd Stena Renewable Energy AB.

Foto: Stena Renewable