Nyheter

Borlänge Energi och OX2 har tecknat avtal om anslutning för vindkraft

OX2 ska bygga en vindkraftspark på Orrberget som ligger på gränsen mellan Ludvika och Borlänge kommun, cirka 5 km väster om Tuna-Hästberg.

Vindkraftsparken kommer att anslutas till Borlänge Energi Elnät genom en att en ny 36 kV-ledning byggs från Orrberget till Södra Backa, där den ansluts till en befintlig transformatorstation. Sträckan på den nya ledningen blir totalt tre mil.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi:

– Det här är den första vindkraftspark som ansluts till Borlänge Energi Elnät och det skapar även bra synergieffekter med andra förstärknings- och förnyelseprojekt. Det är positivt att vara en del i omställningen av energisystemet till mer miljövänlig produktion.

Paul Stormoen, vd OX2 Wind:

– För att vi ska lyckas med våra vindkraftsprojekt behövs samarbete med lösnings- och kundfokuserade elnätsbolag som Borlänge Energi, som både har vilja och kunskap att möta våra behov av elnätslösningar.

Fakta Orrberget – Borlänge Energi Elnät:
En 36 kV-ledning ska byggas för att ansluta vindkraftsparken, en sträcka på ca 3 mil. Huvuddelen blir markförlagd kabel.
Ombyggnad av stationer kommer att göras för att kunna ta emot vindkraftsparkens produktion.

Fakta om Orrberget vindpark:
Anläggningen kommer att bestå av nio vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter, total effekt 33MW.
Förväntad genomsnittsproduktion om ca 96 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 19 200 hushåll (5 000 kWh per hushåll)
Beräknad driftsättning hösten 2019.

På bilden:
Rämsbergets vindpark, Malung-Sälens kommun.
Foto: Patrick Miller