Nyheter

Effektprognoser ska påskynda och säkra Skånes framtida energiförsörjning  

För att lättare kunna se var och när energibehoven kommer att finnas i framtiden, lanserar Region Skåne i samarbete med flera stora aktörer nu ett nytt verktyg – effektprognoser. Verktyget är ett resultat av att Region Skåne samlat energibolag, myndigheter och kommuner i Skånes effektkommission.

Elektrifieringen av samhället ställer nya krav på eldistribution och planering av energisystemet. Verktyget effektprognoser är ett resultat av att Region Skåne samlat flera starka aktörer i Skånes effektkommission, för att tillsammans skapa förutsättningar för elektrifieringen. Förutom Region Skåne deltar bland andra kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och myndigheter.

– För att möta samhällets högt satta klimatmål respektive behov av el krävs mer framförhållning och en ökad medvetenhet. Jag är glad att Skåne nu kan visa vägen och bli först i Sverige med effektprognoser så att vi kan planera vårt framtida energibehov, säger Anna Jähnke (M), ordförande i Skånes effektkommission. 

Effektprognoserna bygger på samlad kunskap från elnätsägare, forskning och offentliga aktörer och blir tillgängligt genom webbsidan effektprognoser.se. Här möter elnätsdata från Eon, Kraftringen och Öresundskraft Region Skånes detaljerade samhällsdata om befolkningsutveckling, bostadsbyggande, prognoser för sysselsättning och ekonomisk utveckling. Webbtjänsten drivs av forskningsinstitutet RISE.

Verktyg för utveckling, utbyggnad och investering 

Prognoserna ska fungera som ett gemensamt kunskapsunderlag till både nätutvecklingsplaner och kommunala och regionala utvecklingsplaner. Med hjälp av verktyget samlar Region Skåne bilden av utvecklingen och skapar bättre förutsättningar för att möta den snabba utvecklingstakten.

– Med effektprognoserna får vi en bättre grund för en fortsatt elektrifiering av industrier, transporter, företag i Skåne. Och företag som vill etablera sig i Skåne får ett bättre planeringsunderlag för nya investeringar. Skånes konkurrenskraft och attraktivitet stärks globalt, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Fakta Skånes effektkommission och effektprognoser :

Region Skåne har initierat Skånes effektkommission med syfte att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda.

Förutom Region Skåne består kommissionen av flera kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och myndigheter. 

Effektprognoser.se är ett resultat av Skånes effektkommission. Det är en webbplats där data samlas från Region Skåne, E.ON, Kraftringen och Öresundskraft. Webbsidan drivs av RISE. 

Skånes effektkommission – Utveckling Skåne (skane.se)