Nyheter

Innovationsföretagen: Kompetensbrist blockerar forskning i vart tredje företag

När svenska innovationsföretag vill satsa på forskning och innovation är bristen på kompetens det främsta hindret. Vart tredje svenskt innovationsföretag hade investerat mer i FoI om de bara kunde rekrytera rätt kompetens.

Det visar Innovationsföretagens nya medlemsundersökning.

– Svensk innovationskraft måste stärkas och kompetensförsörjningen spelar här en avgörande roll. Fler tekniker och naturvetare måste examineras från svenska lärosäten och högkvalificerad arbetskraft behöver få ett snabbspår till jobb i Sverige. Annars kommer vi att tappa både arbetstillfällen och konkurrenskraft, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

I Innovationsföretagens senaste medlemsundersökning svarar 176 av Innovationsföretagens medlemmar vilka främst består av teknikkonsult-, industri- / techkonsult- och arkitektföretag på frågan ”Vad skulle få er att investera mer i forskning och innovation i Sverige?”. Var tredje företag, 35 procent, svarar ”tillgång till rätt kompetens”. Bland teknikkonsultföretag är siffran hela 44 procent.

Kompetensbrist har länge varit innovationssektorns största och mest akuta utmaning. Och det är en utmaning som delas av större delen av näringslivet. Sedan 2001 har FoI-investeringarna i Sverige minskat med 0,5 procent av BNP, motsvarande 25 miljarder kronor om året i förlorade kunskapsinvesteringar.

Innovationsföretagen vill se följande politiska reformer för att stärka den svenska kompetensförsörjningen:

Inför en Talangexpress för högkvalificerad arbetskraft med bättre service och kortare handläggningstider.
Ge högskolorna mer betalt för kurser anpassade för yrkesverksamma så att fler får chansen att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
Skala upp omställningsstudiestödet snabbare än planerat så att fler kan utbilda sig med upp till 80 procent av lönen.
Inför ett Kompetensavdrag för kunskapsintensiva företag som investerar i sina medarbetare.
Utveckla en nationell strategi för talangattraktion och sätt ett mål för hur många som ska rekryteras till svenska företag från tredjeland (länder utanför EU).
Anta en STEM-strategi för grundskolan för bättre kunskaper i teknik, matte och naturvetenskap och en breddad rekryteringsbas till tekniska utbildningar.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes bland Innovationsföretagens medlemsföretag under perioden 13–31 mars 2023. 176 medlemsföretag svarade på frågan ”vad skulle få er att investera mer i FoI i Sverige? (flera svarsalternativ möjliga)” (svar i procent).

Foto: felixioncool