Nyheter

Framtidens industriarbetare är inte mest hotad – det är fotomodellen

– Framtidens operatör kommer att vara ett delvis nytt och mycket mer mångfacetterat yrke än idag, aktiv på ett helt annat sätt med hjälp av teknologin, säger Niclas Björsell, docent i elektronik och forskare vid Högskolan i Gävle.

Reforminstitutet har genom att använda en metod utvecklad vid Oxford University beräknat hur olika yrkesgrupper riskerar att ersättas av digital teknik. Den uppseendeväckande prognosen är att vartannat jobb automatiseras inom 20 år. I Sverige finns idag 4 700 000 sysselsatta, vilket innebär att 2 490 000 tusen jobb kan komma att ersättas av datorer och robotar.

Yrken med störst sannolikheten att tas över av datorer är fotomodeller (98 procent) följt av bokförings- och redovisningsassistenter (97 procent). De yrken där flest antal jobb kan komma att tas över av datorer toppas av: ”försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.” (196753) och ”vård- och omsorgspersonal” (173019) enligt en studie från 2014.

Industriarbetaren kommer inte att försvinna

Industrin befinner sig nu vid en punkt där teknologin inte längre utgör någon barriär och där digitaliseringen pågår med hög fart, Det handlar om allt från uppkopplade maskiner till total digitalisering av hela produktionslinjer.

EU har mot bakgrund av detta som ett av tre framtidsmål att människan sätts i centrum genom teknik som stödjer arbetarna.

Niclas Björsell

– Industriarbetaren kommer inte att försvinna utan får en helt annan, mycket mer utvecklad roll. Den stora utmaningen är kunskapslyftet som behövs för att använda tekniken, säger Niclas Björsell.

Man måste vidareutbilda sitt folk

Digitalisering är nyckeln för att kunna nå hållbarhetsmålen, där mätning och styrning ska minska miljöbelastningen, och här blir de mänskliga resurserna avgörande.

– Att ersätta befintlig personal med säg unga dataingenjörer skulle inte fungera alls. Processkännedomen är nödvändig, det här kunnandet, man måste utbilda om sitt folk och tanken är att lösa detta genom vidareutbildning.

De stöd som finns inbyggt i den nya tekniken ska minska trösklarna. Det kan handla om AR-glasögon som ger extra information, Exoskelett där det behövs styrka, datorhjälpmedel för träna att köra sina utrustningar i en simulerad miljö, eller om att arbeta tillsammans med en robot.

– Tekniken, som tidigare varit i centrum, ska nu istället stödja människan och dessa hjälpmedel kommer att underlätta den kunskapstransformation som behövs.

”Vi är redan där vid Högskolan i Gävle”

EU har listat de framväxande tekniker som ger förutsättningar för Industri 5.0 och Högskolan i Gävle bedriver idag både undervisning och forskning inom de flesta av dessa tekniker.

– Dessutom har vi påbörjat arbetet med det livslånga lärandet och ett flertal kurser inom relevanta ämnen. Vi är redan där vid Högskolan i Gävle.

– Många industrier har kompetensbrist och unga vill att deras arbete ska ha en mening, bidra något till världen. Den här utvecklingen är bra för hållbarheten och vi ska inte vara så oerhört rädda för jobben, de kommer att finnas kvar, säger Niclas Björsell.

En studie från Uppsala universitet och London School of Ekonomics, publicerad i Harward Business review som undersökt 14 olika industrier i 17 länder i USA, Europa, Australien och Sydkorea som har automatiserat i större utsträckning, visar att digitaliseringen inneburit ett visst lönepåslag, en viss produktionsökning och inga förlorade jobb.