Nyheter

40 miljoner kronor för att trygga driften av MAX IV

Den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund har drabbats av betydande kostnadsökningar. För att inte viktig forskning ska äventyras föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att Vetenskapsrådet får totalt 40 miljoner kronor för ett ökat bidrag till MAX IV.

Synkrotronljusanläggningen MAX IV är en forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet. Vid MAX IV bedrivs forskning inom områden som är avgörande för den gröna omställningen, till exempel batterier, förnybara material, förpackningar och solceller samt inom det medicinska området. Anläggningen används av forskare från universitet, högskolor och näringsliv från hela Sverige och även av internationella användare.

MAX IV har drabbats av stora ekonomiska påfrestningar på grund av faktorer i omvärlden såsom kraftigt stigande energipriser och ökade hyreskostnader. Med tillskottet vill regeringen bidra till att anläggningen kan fortsätta att vara i full drift och ta emot forskare.

Näringslivet har också ett ökande intresse för möjligheterna som MAX IV innebär och flera industriforskningsprojekt som bland annat kopplar till cirkulär ekonomi pågår. Medlen kan troligen även leda till intresse för nya forskningsprojekt.

– Forskningen som bedrivs vid MAX IV inom områden som ren energi, klimat och medicin är oerhört viktig för att lösa de stora framtidsutmaningar vi står inför. En nedstängning av anläggningen skulle leda till kraftiga förseningar av viktig forskning, eller att forskningsprojekt behöver avbrytas helt. Därför tillför regeringen 40 miljoner kronor som ett extra tillskott för fortsatt drift av MAX IV under nästa år, säger utbildningsminister Mats Persson.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.