Nyheter

Utbildningsminister Anna Ekström besöker ESS

Utbildningsminister Anna Ekström besökte i dag den internationella forskningsinfrastrukturen European Spallation Source (ESS), tillsammans med andra representanter från Utbildningsdepartementet. Det är Utbildningsministerns första besök på den världsledande materialforskningsanläggningen, som håller på att byggas i Lund.

Utbildningsminister Anna Ekström, som i november förra året tillträdde ministerportföljen för högre utbildning och forskning, välkomnades till ESS av Helmut Schober, ESS Director General, och Pia Kinhult Head of Host State Relations. Helmut Schober beskrev hur banbrytande materialforskning med hjälp av neutroner på ESS kommer att bidra till att lösa några av vår tids största samhällsutmaningar. Under en rundtur på anläggningen kunde besökarna se några av de betydande framstegen i byggprojektet, samt få en överblick av komplexiteten i den toppmoderna teknik som testas, installeras och driftsätts i anläggningen.

–­ ESS är en strategiskt viktig investering för svensk och europeisk forskning, och anläggningen kommer att kunna bidra inom klimatforskning, life science, nya material och ren energi, områden där vi ser flera av de stora samhällsutmaningar som världen står inför. ESS bidrar till att stärka Sveriges position som ledande forskningsnation, säger utbildningsminister Anna Ekström. Den försening som pandemin har medfört måste motverkas, och eftersom Sverige är värdland behöver regeringen agera.

I december förra året presenterade ESS en reviderad projektplan för att säkerställa att forskningsanläggningen färdigställs så snart som möjligt till lägsta möjliga merkostnad. ESS 13 medlemsländer står bakom genomförandet av den reviderade planen, som innebär att ESS kommer att vara i full drift med externa forskare i slutet av 2027, istället för 2025 som tidigare planerat. Vid besöket på ESS presenterade ministern regeringens beslut att avsätta 300 miljoner kronor i extra anslag till ESS i den ändringsbudget som ska läggas fram för den svenska riksdagen nästa vecka. Avsikten är att säkerställa slutförandet av projektet enligt den justerade tidsplanen.

ESS har 13 medlemsländer och Sverige spelar som värdland en avgörande roll för forskningsanläggningen.

– Utbildningsminister Anna Ekströms besök i dag och de extra anslagen är bevis på Sveriges starka engagemang och stöd till denna världsledande forskningsinfrastruktur, som kommer att befästa Europas flaggskeppsposition inom forskning med neutroner under lång tid framöver, säger Helmut Schober, ESS Director General. Ett starkt värdskap för en Big Science-anläggning som ESS är vitalt, och i nära samarbete med våra europeiska partners arbetar vi intensivt för att göra Sverige stolt över att stå värd för detta internationella projekt.

Foto: Ulrika Hammarlund/ESS