Nyheter

Ny forskning hjälper tillverkningsindustrin att optimera sina fabriker

Den svenska tillverkningsindustrin har en lång historia, men dagens fabriker har svårt att konkurrera med nya fabriker som byggs i exempelvis Kina.

För att förbättra den svenska industrin har Enrique Ruiz Zúñiga, doktorand vid Högskolan i Skövde, i sin forskning designat en metodologi som ska hjälpa chefer och ingenjörer att ta välgrundade beslut när det gäller fabrikernas utformning.

Tillverkningsindustrin i Sverige har lång tradition och historia. Många företag startade som ett litet familjeföretag och har sedan vuxit under lång tid, vilket har gjort att deras fabriker inte är flödesoptimerade. Det blir då svårt för Svenska företag att konkurrera med de nya fabriker som byggs exempelvis i Kina eller i många utvecklingsländer.

Enrique Ruiz Zúñiga, doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde, har, tillsammans med Xylem Water Solutions fabrik i småländska Emmaboda, forskat om hur svenska företag på bästa sätt kan utforma insidan av sina fabriker. Syftet har varit att förbättra faciliteterna genom att exempelvis se över placeringen av olika avdelningar inom fabriken, så kallad ”facility layout design”.

Optimerar utrymmet

Xylem Water Solutions började som ett litet familjeföretag. De startade upp sin produktion i liten skala i början av 1900-talet och är i dag världsledande inom tillverkning av vattenpumpar och har tusentals anställda. Då företaget vuxit fram under så lång tid består deras fabrik i Emmaboda av en grupp av olika byggnader, med en del onödig transport där emellan. Vid produktion av en helt ny modell av vattenpump upplevde företaget att det inte längre fanns tillräckligt med plats i fabriken. Att bygga ut var inte lätt – det skulle krävas mycket logistik och sedan transport mellan byggnaderna.

– Med hjälp av simulering och optimering såg vi att det var möjligt att samla ihop några av deras produktionslinjer. Logistik och lagersystem slogs samman för att ta upp mindre yta. Så, med hjälp av min forskning har de nu kunnat optimera det utrymme de har.

Hjälper till att ta beslut

Under doktorandtiden har Enrique spenderat varannan vecka på kontoret i Emmaboda och resten på Högskolan i Skövde. I fabriken samlade han in data från produktionen, exempelvis hur lång tid en produkt tog att tillverka och hur många resurser som krävdes. Fabriken blev en viktig arena för att kunna göra fältstudier och för att testa forskningsresultatet rent praktiskt.

Forskningen har nu resulterat i en metodologi för att jobba med facility layout design. Den består av riktlinjer för chefer, ingenjörer och intressenter.

– Det här ska hjälpa beslutsfattarna att ta välgrundade beslut när det gäller utformning av fabriker. Min förhoppning är att det här, i längden, ska hjälpa till att förbättra våra fabriker i Sverige och göra dem mer konkurrenskraftiga.

Redan kommit till användning

Xylem Water Solutions har nu använt en hel del av Enriques forskning som beslutsunderlag. Det handlar bland annat om simulering och optimering av de modeller han har skapat till företaget.

– Det känns jättebra att det inte bara var teoretisk forskning. Det är kul att det faktiskt är värdefullt och kommer till användning i näringslivet.

Enrique Ruiz Zúñiga försvarar sin avhandling ”Facility Layout Design With Simulation-Based Optimization: A holistic methodology including process, flow, and logistics requirements in manufacturing“ fredagen 15 januari på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde samt via Zoom.

På bilden: Enrique Ruiz Zúñiga