Nyheter

Högskolan Väst startar ny företagsforskarskola inom elektroteknik

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst möter behovet genom att starta en ny företagsforskarskola i höst. Det sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och fordonsindustri.

– Det är mycket glädjande att forskarskolan nu kommer igång. Som lärosäte är det viktigt att ligga i framkant inom detta samhällskritiska område och bidra till att skapa ny kunskap, säger Mats Jägstam, rektor Högskolan Väst.

– Elektroteknik är ett ämnesområde som är under stark framväxt hos oss. Vi har redan idag ett brett urval av utbildningar inom ämnet och ett flertal kurser för yrkesverksamma ingenjörer, säger Mats Jägstam.

Elektrifieringen av samhället innebär stora utmaningar för energisektorn, fordonsindustrin och flera andra branscher. Efterfrågan på ny kunskap ökar i takt med att fordonsflottan elektrifieras. Samtidigt väntar stora utmaningar för energisystemet när elbehovet ökar kraftigt, när elproduktion från icke-planerbara källor utökas och när elenergi ska distribueras allt längre sträckor.

Tolv doktorander ska bygga ny kunskap

Volvo Cars, EON, Statkraft, Vattenfall Ringhals och Vattenfall Forsmark är några av företagen som nu tar hjälp av doktorander för att forska och bygga ny kunskap som underlättar i deras omställning till ett elektrifierat samhälle. Med start i november kommer totalt tolv doktorander att anställas av företagen för att arbeta med utmaningar kopplade till stabilitet i elnätet, elektriska drivlinor med mera. Anställningarna görs med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen.

– Det här kommer att bli riktigt bra, säger Boel Ekergård, docent och forskningsledare vid Högskolan Väst. I nuläget har vi åtta definierade uppdrag för doktoranderna som ska rekryteras. Det handlar om konkreta utmaningar som företagen har.

– En stor fördel med den här typen av forskarskola är att doktorander och företag kan lära av varandras projekt. Det blir värdefull korsbefruktning mellan forskargrupperna som företagen kan ha stor nytta av.

Finansiering från KK-stiftelsen

Den nya forskarskolan, Elektrifiering för ett hållbart energisystem, finansieras med 26 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

– För att kunna klara av omställningen till ett mer hållbart samhälle är ökad kunskap och innovation inom elektrifiering helt centralt. Vi är glada att kunna bidra till utvecklingen av forskning inom det här området, säger Eva Schelin, vd på KK-stiftelsen.

Uppsala universitet har flera viktiga roller i genomförandet av forskarskolan. Doktoranderna kommer att examineras vid Institutionen elektroteknik och universitetet kommer att bidra med handledare.

– Det här är väldigt positivt. Vi ser fram emot att fördjupa vårt nuvarande samarbete med Högskolan Väst och de medverkande företagen. Det här är också en viktig satsning för samhället i stort och vi hoppas att det kommer att bidra till att fler känner sig lockade att genomföra en forskarutbildning, säger Cecilia Boström och Karin Thomas, docenter vid Uppsala universitet.

Fakta

Forskarskolan Elektrifiering för ett hållbart energisystem startar i november 2024 och pågår till och med 2030.

KK-stiftelsen finansierar forskarskolan med 26 miljoner kronor. Näringslivet ska bidra med lika mycket som KK-stiftelsen gör.

Programmet företagsforskarskolor stödjer kapaciteten för forskning inom områden viktiga för både näringslivet och lärosäten. Målet är att skapa långsiktiga relationer mellan näringslivet och akademin.

Läs mer om Högskolan Västs forskning inom elektroteknik.

Foto: Joachim Nywall