Nyheter

Överskottsgas från ståltillverkning blir konstgödsel

Ur överskottsgas från ståltillverkning ska det utvinnas urea på metallforskningsinstitutet Swerim. Urea är idag ett av världens vanligaste medel för konstgödsling. Det EU-finansierade forskningsprojektet INITIATE drog igång i november 2020 och ska pågå tills sommaren 2025.

‒ Efterfrågan på urea som konstgödsel är stort. Globalt handlar det idag om 55 miljoner ton och behovet växer årligen, berättar Paul Cobden, Swerim som är teknisk expert i projektet INITIATE. Idag utvinns det huvudsakligen ur den fossila råvaran naturgas, men tanken med INITIATE är att vi ska kunna utvinna urea cirkulärt från överskottsgas från stålindustrin. Det skulle innebära en 40 procentig minskning av dagens koldioxidavtryck i samband med urea-produktion.

Under de närmaste fyra åren kommer pilotanläggningarna på metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå utvidgas avsevärt – en befintlig reaktoranläggning ska utvidgas till en park av totalt sex reaktorer. En 900 meter lång gasledning ska föra överskottsgaser från SSAB till Swerims forskningsanläggningar. Det är TNO och Stamicarbon ifrån Nederländerna och italienska Nextchem som ska stå för teknologin nödvändig för försöken.

‒ Förutom forskare kommer även en rad entreprenörer och tekniker vara inblandade för att få det här att hända, säger projektledaren Magnus Lundqvist, Swerim. Han räknar med att ett 40-tal personer på forskningsinstitutet Swerim blir inblandade i INITIATE under olika faser. 2021 ska forskningsprojektet huvudsakligen handla om planering och design, 2022 om byggnadskonstruktion i Luleå och 2023 kan den första försökskampanjen dra igång enligt plan.

‒ När projektet är fullt utbyggt är hypotesen att vi ur 400 kubikmeter LD-gas från stålverket ska producera tillräckligt med ammoniak och koldioxid för att kunna producera 150 kg urea per timme, berättar Paul Cobden som också konstaterar att målet är att forskningsprojektet som avslutas 2025 ska mynna ut i fullskalig industriell produktion av urea 2030.

Kort fakta om EU-projektet INITIATE

Projektet startade den 1 november 2020 och kommer att pågå i 4,5 år. EU finansierar projektet med 21 miljoner euro. Projektets pilotförsök kommer att äga rum i Swerims lokaler i Luleå.

Initiate bygger på infrastruktur och kunskap som utvecklats från de tidigare europeiska och nationella projekten Stepwise, FReSMe och BOF2UREA.

Partners: 

Industripartners: Arcelor Mittal, SSAB, Stamicarbon, Nextchem, Johnson Matthey och Kisuma Chemicals. Forskningsinstitut: Swerim och TNO. Universitet: POLIMI och Radboud University.