Nyheter

Nytt projekt ökar prestandan hos eldrivna fordon

E-STATE, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, har som mål att utveckla en ny legering för elektroplåt med förbättrad hållfasthet och magnetiska egenskaper.

Syftet med denna nya legering är att öka prestandan hos eldrivna fordon, och därmed accelerera elektrifieringen av vägtrafik. I projektet deltar bland annat Volvo Cars, Scania och Surahammars Bruk.

– E-STATE har som mål att utveckla nya tunna (≤ 0.30 mm) elektroplåtsorter lämpade för elfordon och att utvärdera de nya plåtsorterna genom att bygga och testa prototypmotorer. Bakgrunden är naturligtvis den stora omställningen som pågår inom fordonsindustrin där i stort sett alla tillverkare satsar på eldrift. Elektroplåt används till elmotorers statorer och rotorer och plåtens egenskaper har betydande inverkan på elmotorns och fordonets prestanda som exempelvis räckvidd, säger Magnus Lindenmo, Manager Technical Customer Support på Surahammars Bruk samt projektledare för E-STATE.

Tidigare har en förstudie utförts inom nyckelområden för planeringen av projektet. Det är särskilt viktigt att öka hållfastheten hos elektroplåt, samtidigt som de magnetiska egenskaperna förbättras, med bibehållna eller stärkta aspekter kring ekonomi, process- och bearbetningsförmåga samt återvinningsbarhet ur livscykelperspektiv.

Detta fordrar samarbete i värdekedjan för materialet från flytande stål till slutligt elfordon och projektet omfattar expertis på ståltillverkning, stansningslaboratorium, fordonskonstruktion och tillverkning, med stöd av forskningsinstitut som är specialister på modellering, karaktärisering och design av magnetiska och mekaniska egenskaper hos stål.

– Fordonsindustrins krav på låg vikt och liten storlek på elmotorn, kombinerat med krav på mycket hög verkningsgrad över ett brett arbetsområde i fråga om moment och hastighet ställer höga, och i många fall nya, krav på elektroplåt jämfört med traditionella tillämpningar för till exempel industrimotorer. Nya elektroplåtsorter kan därför möjliggöra konstruktionen av bättre och/eller billigare elfordon, säger Magnus Lindenmo.

Flera nya stålsammansättningar ska inledningsvis designas och tillverkas i laboratorium. Deras relevanta egenskaper ska undersökas och den mest lovande varianten ska tillverkas i industriell process, följt av konstruktion och tillverkning av flera motorprototyper innehållande det nya stålet. Prototypernas egenskaper ska mätas och därmed validera det nya materialet prestationsförmåga.

– Det är mycket glädjande att vi har fått ihop ett så starkt konsortium för projektet. Projektparterna är Surahammars Bruk, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, Scania, CEVT, Swerim och RISE, säger Magnus Lindenmo.

E-STATE har en total budget på 14,2 miljoner kronor varav 5,9 miljoner kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 56 miljoner kronor i programmets utlysning ”Metalliska material för det elektrifierade samhället”. Det är sju nya forskningsprojekt har nu beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Bild av Hermann Traub