Nyheter

111 miljoner till utveckling av intelligent automatisering, robotteknik och digital infrastruktur

– Utvecklingen av portabla, smarta och effektiva automationslösningar är viktiga steg mot en cirkulär ekonomi. MARC kommer att bidra med nya innovativa produktionslösningar, som möjliggör automation på plats när det behövs. Detta gör att fler kan använda automation och robotar där det idag inte är lönsamt. Ökad flexibilitet och anpassningsbarhet innebär att robotsystem kan återanvändas i olika applikationer och för olika kunder, säger Tomas Nolte, MARC.

För att stärka Sveriges ledande ställning inom smart industri och hållbar produktion, har KK-stiftelsen beviljat 48 miljoner kronor till Mälardalens universitet för forskning inom avancerad automatisering och robotteknik. Med ytterligare medel från industriella partners och universitetet landar hela satsningen på 111 miljoner kronor över åtta år.

Projektet, MARC, som leds av Thomas Nolte vid Akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens Universitet, syftar till att utveckla nästa generations robot- och automatiseringssystem för flexibel och resurseffektiv tillverkning.

Genom ett nära samarbete med bland andra ABB, Volvo och Ericsson kommer forskningen att fokusera på adaptiva system som kan förbättra produktionslinjers effektivitet och öka hållbarheten i svensk industri.

Enligt Thomas Nolte är MARC ett projekt som kommer hjälpa Sverige att dels bibehålla sin konkurrenskraft, dels möjliggöra den gröna omställningen.

Det finns en mängd tekniska utmaningar som MDUs projekt ska försöka lösa tillsammans med industrin. Thomas Nolte berättar att det dels handlar om att möjliggöra snabba omställningar inom produktion, för att kunna uppnå cirkulär produktion. Dels finns det ett behov av att förbättra människa-maskin-interaktioner och att skapa bättre förutsättningar för avancerad styrning av distribuerade robotsystem.

– Målbilden är flexibel och robust robotteknologi för framtidens tillverkande industri.

Mer information
Forskningsprojektet ”MARC” – Mälardalen University Automation Research Centre – finansieras under en åttaårsperiod som en del av KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. I satsningen ingår också finansiering av två PhD-studenter och fyra PostDocs. Utöver stiftelsens medel bidrar Mälardalens Universitet själva med 23 miljoner kronor och de deltagande företagen med minst 40 miljoner kronor.
Företag som ska medverka i forskningsprojektet är ABB, Alfa Laval Technologies, Ericsson, Hitachi Energy Sweden, Skanska Sverige och Volvo Construction Equipment. 
Programmet Forskningsprofiler är ett strategiskt program som ska stödja profilering av lärosäten och forskningsmiljöer. Det riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner för framtiden. Programmet förutsätter att lärosätesledning och berörd forskningsmiljö väljer ut ett avgränsat forskningsområde där det finns förutsättningar för internationell positionering och vetenskapligt genomslag