Nyheter

Forskning: Kan klimatomställningen orsaka finansiell instabilitet?

Världsekonomin är byggd på fossil energi. Omställningen till ett fossilfritt samhälle berör alla sektorer, och det finansiella systemet spelar en viktig roll i att styra om kapital till bland annat energi- och transportsektorn.

– Men en snabb omställning till ett fossilfritt samhälle riskerar även att leda till viss instabilitet och eventuellt även konkurser.

Det säger Peter Griepenkerl Lööf, chef för Länsförsäkringars forskningsfond som nu satsar på ett forskningsprojekt i mångmiljonklassen som ska studera finansmarknader och finansiella aktörers agerande.

För att nå Parisavtalets mål på en uppvärmning väl under två grader måste hela energisektorn, stora delar av näringslivet och transportsektorn på ett par årtionden övergå till fossilfri drift. Det krävs stora investeringar i förnybar energi, transmission, transporter, energilagring och nya produktionsmetoder inom industrin.

– Det finns i sammanhanget en oro för att fossila tillgångar snabbt skulle kunna bli värdelösa, så kallade stranded assets, och det kan påverka det finansiella systemets stabilitet, säger Peter Griepenkerl Lööf.

Länsförsäkringars forskningsfond har därför beslutat att finansiera ett projekt på Göteborgs universitet för att studera hur finansmarknader och finansiella aktörer agerar och reagerar inför klimatförändringarna. För att få en genomgripande förståelse angriper man problemet både från det makroekonomiska och mikroekonomiska hållet.

– Projektet kommer dels att undersöka vilka motiv som driver privata investerare att satsa på hållbara investeringar, dels studera hur marknaden reagerar på nyheter som tydligt berör hållbarhet, som internationella klimatöverenskommelser eller val av politiker med en uttalad syn på klimatfrågorna, säger Peter Griepenkerl Lööf.

Projektledare för forskningen är professor Thomas Sterner på Göteborgs Universitet. Projektet kommer att pågå 2020-2023 och har tilldelats totalt 10 miljoner kronor av Länsförsäkringars forskningsfond.