Nyheter

Världens största forskningsprogram för stål har lanserats

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, berättar om European Partnership for Clean Steel, ett forskningsprogram som syftar till att främja omställning av europeisk stålindustri till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft. Svensk stålforskning ligger långt fram och har goda möjligheter att ta del av programmet. Nu väntar fokuserat arbete för att ta del av cirka 100 miljoner euro per år i forskningsmedel.

I veckan presenterade EU-kommissionen elva nya forskningsprogram för industrin, alla i syfte att stärka investeringar i forskning och utveckling för klimatomställningen. Ett av dessa program är European Partnership for Clean Steel – Low Carbon Steelmaking, som Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, arbetat för.

– Någon motsvarighet i omfattning av forskningsmedel för stålindustrin finns inte sedan tidigare. Gör vi rätt saker nu kommer det här att betyda mycket för svensk stålforskning, för svensk konkurrenskraft och klimatet, spår Rachel Pettersson.

Clean Steel Partnership, är ett enormt forskningsprogram som syftar till att främja omställning av europeisk stålindustri till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft. Genom forskningsprogrammet finns cirka 100 miljoner euro, motsvarande en miljard svenska kronor, stålforskningsmedel att söka per år under sju år.

– Eftersom Sverige ligger långt fram i utveckling av stålprocesser, med ett stort fokus på just hållbara processer och minskade utsläpp, kommer vi arbeta fokuserat för att vår forskning ska ta hem en hel del projekt inom forskningsprogrammet, säger Rachel Pettersson.

Det riktigt intensiva arbetet med forskningsprogrammet inleds nu.

– Nu när är forskningsprogrammet presenterats väntar en intensiv period med att utarbeta projektförslag för de första utlysningarna som stänger redan i september, berättar Rachel Pettersson.