Nyheter

Prisas för forskning om material som ska efterlikna naturen

Forskaren Rana Alimohammadzadeh vid Mittuniversitetet är årets pristagare av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds pris ”Young Researcher´s Award”. Hon får priset för forskning om superhydrofobiska material av cellulosa och nanocellulosa.

Young Researcher´s Award består av 400 000 kr och tilldelas en forskare som forskat i max fem år efter erlagd doktorsexamen.

Rana Alimohammadzadeh kommer ursprungligen från Iran, men kom till Mittuniversitetet för ett kortare stipendium 2015. Hon hade fattat intresse för forskningen som genomförs vid universitetet och så småningom öppnade sig möjligheten att doktorera inom cellulosaområdet.

– Cellulosa har förmågan att förändra världen. Ju mer du studerar materialet desto större förståelse får du för alla dess möjligheter. Det är ett spännande område som jag vill fortsätta att forska inom, säger Rana Alimohammadzadeh.

I sin forskning vill Rana Alimohammadzadeh hitta sätt att efterlikna naturens egenskaper och skapa nya material av cellulosa. En inspirationskälla är lotusblad, som har egenskapen att vara självrengörande tack vare dess ytstruktur som även gör att vatten lätt rinner av bladen. Fjärilsvingar och dess egenskaper är också en inspiration. Lotusbladen har en kombination av en yta med hydrofoba egenskaper samt en nano- och mikrostrukturell grovhet som kallas ”lotuseffekten”. Det är detta material Rana Alimohammadzadeh vill hitta sätt att efterlikna.

Hon tar sig an uppgiften genom att kombinera cellulosa och cellulosa nanokristaller som är en form av nanocellulosa. En av svårigheterna att överkomma är cellulosans kärlek till vatten – och att den absorberar vatten snabbt. Därför har Rana Alimohammadzadeh utvecklat en metod med hjälp av organisk katalys för att framställa ytfenomenet som är grunden för det superhydrofobiska materialet.

– Under min doktorandstudie tillverkade jag superhydrofoba filmer från cellulosa nanokristaller (CNC) genom att skapa en reaktion genom organisk katalys. Nu vill vi ta steget och göra något som är relevant för industrin för vi ser att tekniken är skalbar, säger Rana Alimohammadzadeh.

Det slutliga målet som Rana Alimohammadzadeh ser är att det superhydrofobiska materialet kan bidra till att introducera nya biobaserade produkter som kan ersätta fossilbaserade produkter såsom plast. Materialet har stor potential för framtida barriärer och ytbeläggningar.

– Med priset vill Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond stötta forskare som är i början av sin karriär. På så vis hoppas vi få fler engagerade forskare inom skogsindustriella områden. Rana Alimohammadzadehs forskningsområde kan exempelvis bidra i utvecklingen av biobaserade förpackningar, säger Torgny Persson, ordförande för Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond samt forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Det här är tredje gången Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond delar ut priset Young Researcher´s Award. Priset delas ut till en forskare som forskat i max fem år efter avlagd doktorsexamen. Fonden vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft. Läs mer på www.sundbladsfonden.se. Fondens styrelse utses av Skogsindustrierna.

Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 18 april 2023 på Framtidsmötet, som arrangeras av Skogsindustrierna.