Nyheter

Miljonregn över Högskolan i Skövde när KK-stiftelsen beviljar fem nya projekt

Under gårdagen meddelade KK-stiftelsen att Högskolan i Skövde beviljas 27 miljoner kronor för att utveckla kurser inom digital transformation för yrkesverksamma inom industrin.

Projektet, som går under namnet WISER ska under de kommande fyra åren skapa kompetenshöjande insatser inom bland annat framtidens teknologier, organisationsutveckling och ledarskap. Redan nu har ett 20-tal företag anslutit sig, och fler står på kö. Kurserna som drar igång hösten 2021 är tillgängliga för alla yrkesverksamma att söka.

– Vi som har arbetat med WISER är så glada. Vilken julklapp! Digitaliseringen går i en rasande fart och ska Sverige behålla sin konkurrenskraft måste vi föra in ny kunskap i människor. Att lära om och lära mer är avgörande för att Sverige ska lyckas, säger Tehseen Aslam, vicerektor för samverkan vid Högskolan i Skövde och delprojektledare för WISER.

Rätt kompetens är avgörande

Det händer mycket i vår omvärld och det går dessutom väldigt fort. Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att svenska företag fortsatt ska vara konkurrenskraftiga, men det är svårt för många att hänga med. För att lyckas behöver både medarbetare och företag utvecklas.

– WISER kommer erbjuda kurser inom bland annat framtidens smarta industri och dess teknologier, såsom digitala tvillingar, AI och cybersäkerhet. Den snabba förändringstakt vi nu ser kräver även nya tankesätt gällande ledarskap och organisationsutveckling som också ska ingå i satsningen, säger Ainhoa Goienetxea, delprojektledare för WISER och lektor i produktionsteknik.

Skövde är en optimal plats för WISER. Tung industri möter akademi vars spetskompetens finns inom områdena ingenjörsvetenskap och informationsteknologi. Medarbetaren får en bättre utgångspunkt för sitt livslånga lärande och företagen drar nytta av att kunna behålla/öka sin konkurrenskraft och bli mer innovativa. Även om Skaraborg är en industritung region kommer kurser som erbjuds även passa branscher som finans, transport och handel.

Jobben kommer förändras

För att garantera att kursutbudet ligger på rätt nivå utgår WISER från industrins behov. De anslutna företagen sätter behoven, Högskolan bidrar in med den senaste forskningen. En kombination som kommer leda till att Sverige som industrination blir bättre rustad och mer hållbar.

– Många är oroliga för att deras jobb kommer att försvinna då teknikutvecklingen omformar många av dagens arbetstillfällen. Enligt World Economic Forum kommer 65% av dagens lågstadiebarn ha yrken som inte finns idag. Den yrkeserfarenhet många har behövs även i framtiden, men behöver utvecklas. Därför är kurserna i sin utbildningsform och omfattning tänkt att kombineras med arbete, säger Tehseen Aslam.

Anslutna bolag

WISER kommer löpa under fyra år, med officiell start i mars 2021. Projektledare Tehseen Aslam, Högskolans vicerektor för samverkan och lektor i produktionsteknik, Ainhoa Goienetxea lektor i produktionsteknik och Henrik Svensson, lektor i informationsteknologi.

Några av de anslutna företagen är: InExchange, CEJN, Jula, IDC, Xylem, ABB, Science Park Skövde, Volvo Cars och Volvo GTO.

Redan idag erbjuder Högskolan yrkesverksamma inom industrin relevanta kurser, men den satsning som nu görs på WISER är unik. Genom WISER bidrar Högskolan i Skövde till att industriföretag kan ta till sig de nya teknikerna, öka konkurrenskraften och bidra till att Sverige som industriland kan ta ny mark.