Nyheter

Antalet industrirobotar ökar – Men inte överallt

Industrirobotar fortsätter att vara i stor efterfrågan. Men de länder och branscher som inte hakar på trenden riskerar att hamna efter.

En industrirobot är i grund och botten en maskin vars hård- och mjukvara är framtagen för att utföra endera specialiserade eller repetitiva uppgifter. De används vanligtvis tillverkningsmiljöer när jobbet antingen är onödigt riskfullt för människor, eller då effektiviteten överstiger vad en människa skulle prestera.

Forskning och praktisk tillämpning av industrirobotar har i sig blivit en miljardindustri och enligt många är vi mitt i förändringarnas decennium. Enligt International Federation of Robotics (IFR) kommer tillämpningen av industriella robotar att ha ökat ytterligare med 35% i och med år 2025.

Samtidigt har det visat sig att ökningen inte nödvändigtvis är så global som man kan tro. Kina, Japan och USA står för merparten av nyinstallerade industrirobotar. Detta har fått många svenska analytiker att dra slutsatsen att svenska företag löper en reell risk att hamna efter i utvecklingen.

Ojämn utveckling i Europa

För Europas del så drivs robotiseringen i stor utsträckning av Tyskland och Italien. Och tittar man på Europa som helhet kan man lätt luras att dra slutsatsen att utvecklingen är mer jämn än den faktiskt är. Samtidigt ökar efterfrågan på robotar inom sektorer som tidigare helt och hållet präglats av manuell kraft.

Detta innebär både möjligheter och utmaningar för utvecklande länder så som Sverige. I många fall så är den allmänna åsikten att det mycket väl kan vara svårt att komma ikapp om man väl låtit utvecklingen springa förbi.

Trots detta har de senaste åren inneburit en drastisk ökning av industrirobotar i Sverige. Särskilt inom maskinbetjäning och svetsning. Sett till landets storlek så ligger även Sverige förhållandevis bra till när det gäller industriell robottäthet.

Sammantaget kan det därför vara svårt att spekulera i vilka länder som i ett individuellt hänseende kommer att leda den alltmer tilltagande robotiseringen. Men möjligheterna är stora. En åldrande befolkning ställer nya krav på servicesektorn och krav på ökad produktivitet i tillverkningsindustrierna innebär förändringar i produktionssätt. Detta är i sin tur påtagliga tillfällen för en bredare tillämpning av industriella robotar.

Det enda som man med all säkerhet kan säga är att vi är mitt uppe i en otroligt spännande och pågående förändring som kommer att pågå under många år framöver. Därför är det viktigt att komma ihåg att robotiseringen ännu är i sin vagga och att det är lågt ifrån klart hur saker och ting kommer att utvecklas.