Nyheter

Prisas för sin forskning om en helt ny massa av cellulosa

Yuanyuan Li får ta emot Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds Kompetensutvecklingspris 2023. Priset om 700 000 kr får hon för framställningen av en helt ny cellulosamassa – Aero-pulp. Massan kombinerar vanlig pappersmassa med nanocellulosa och genererar ett material med stark kapacitet att adsorbera vatten och bra isoleringsförmåga.

Den nya massan har de positiva egenskaperna från både nanocellulosa och vanlig pappersmassa. Tänkbara applikationer kan vara hygienprodukter, genomskinliga filmer, termiska eller ljudisolerande produkter samt vattenrenings- eller luftfilter.

Pappersmassa är en utmärkt byggsten till många material, såsom kartong, papper och biokompositer. Framställning av nanocellulosa från dessa massafibrer möjliggör mer avancerad materialdesign. Nanocellulosa kan användas i transparent papper, aerogeler och hydrogeler.

Att kunna kombinera vanliga massafibrer, med en längd på några millimeter, med nanocellulosa som bara är en tusendel i storlek, möjliggör framställning av material med nya egenskaper som inte kan uppnås med enbart massafibrer.

Yuanyuan Li, forskare vid KTH tilldelas nu Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds Kompetensutvecklingspris om 700 000 kr för sin forskning om denna helt nya massa – kallad Aero-pulp. I Aero-pulp har man framställt massafibrer som samtidigt har karaktären av nanocellulosa så att isolerings – och absorptionsförmågan förbättrats.

– Jag kommer använda prispengarna för att fortsätta forska och att skapa kopplingar till industrin så att detta material kan komma industrin till nytta. Det är ett helt nytt material och vidare forskning behövs. Kompetensutvecklingspriset skapar både frihet att fortsätta forska och förutsättningar för detta, säger Yuanyuan Li.

En viktig forskningsfråga är om massan kan framställas utan att nanocellulosan tappar unika funktioner när massan sedan bearbetas. Därför vill Yuanyuan Li med forska mer om nanostrukturen i massafibern. Dessutom vill hon alltså se till att framställningen optimeras så att produktionen av denna nya massa kan integreras i befintliga massafabriker.

Yuanyuan Li kom till Sverige från Kina 2015. Hon har lång erfarenhet av papper- och massaframställning. Hon är idag verksam vid KTH där hon leder en division för biokompositer.

– Att kombinera massafiber med nanocellulosa för att framställa material med nya egenskaper är ett intressant och helt nytt forskningsområde som kan skapa möjligheter för framtidens material från skogsråvara, säger Torgny Persson, ordförande för Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond samt forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Målet är att främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster. Läs mer på www.sundbladsfonden.se. Fondens styrelse utses av Skogsindustrierna.

Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 18 april 2023 på Framtidsmötet, som arrangeras av Skogsindustrierna.