Nyheter

Nytt projekt ska öka resurseffektiviteten vid additiv tillverkning

RECIRCLE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys för optimering av avfallsflöden från additiv tillverkning (använt pulver, printade stödstrukturer, misslyckade komponenter, med mera). Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för additiv tillverkning.

En mycket uppskattad fördel med additiva tillverkningsprocesser är resurseffektiviteten. Till skillnad från konventionella tillverkningstillsätts material endast där det behövs. Dock är användningen av råmaterial mindre effektiv än den skulle kunna vara, även för AM-processer. Exempelvis är det endast en begränsad del av det pulver som används i varje cykel i pulverbäddsprocessen som smälts för printning av slutprodukten. Oanvänt pulver återanvänds i påföljande cykler när så är möjligt.

Brist på kunskap om kvalitetsförsämringen efter varje produktionscykel resulterar dock i att antingen endast jungfruligt pulver används eller omfattande pulver- och materialkarakterisering under AM-tillverkning av komponenter med höga krav. Dessutom krävs stödstrukturer för komponenter med komplex design, vilka sedan blir materialavfall av hög kvalitet.

– Målet med projektet RECIRCLE är att öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys för optimering av avfallsflöden från AM, som till exempel använt pulver, printade stödstrukturer och misslyckade komponenter. Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för additiv tillverkning, säger Laura Cordova Gonzalez, forskare vid Chalmers samt projektledare för RECIRCLE.

Förbrukat material i identifierade avfallsflöden återbrukas under projektet. Detta tillvägagångssätt utnyttjar metallresurserna till fullo och minskar behovet av utvinning av naturresurser. Med fokus på att förbättra hållbarheten inom värdekedjan för additiv tillverkning med metallpulver, möjliggörs teknologins fulla nytta för tidiga användare i Sverige.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 24 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri – Materialförsörjning”. Det är sju nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.