Nyheter

IKEM: ”Förslaget om en forskningsmyndighet är ett steg i rätt riktning”

IKEM välkomnar forskningsfinansieringsutredningens förslag att inrätta tre nya myndigheter som forskningsfinansiärer, istället för dagens splittrade system med ett 20-tal finansiärer.

Idag överlämnar forskningsfinansieringsutredningen sitt betänkande.Utredningen föreslår i sitt slutbetänkande att tre nya myndigheter inrättas: Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten. Dessutom föreslår utredningen att de nuvarande myndigheterna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova avvecklas, samt att den externa forskningsfinansieringen vid Energimyndigheten upphör.

– Utredningen föreslår ett moderniserat system och nytag för den statliga forskningsfinansieringen. Ett välkommet och viktigt steg för svensk industris konkurrenskraft och möjlighet till klimatomställning, säger Lena Svendsen, ansvarig för forsknings- och innovationspolitik på IKEM.

Den nuvarande organisation för extern forsknings- och innovationsfinansiering inrättades för mer än tjugo år sedan. Utredningen menar att organisationen behöver omprövas, framför allt för att bättre svara mot samtidens krav och förutsättningar.

– Dagens system, med ett 20-tal olika finansiärer, är otydligt och har både överlapp och luckor. Näringslivet står för nästan tre fjärdedelar av de investeringar som görs i svensk forskning och utveckling, men de statliga investeringarna är likväl en viktig katalysator som påverkar var företagen väljer att förlägga sina investeringar, avslutar Lena Svendsen.

Foto: WikiImages