Nyheter

Först i världen

Idag är det en historisk dag på Högskolan Väst. För första gången hölls en disputation i ämnet Arbetsintegrerat lärande och Anders Sandblad är nu högskolans, Sveriges och världens förste doktor i Arbetsintegrerat lärande, AIL.

– Det är en stor dag! Detta har varit ett strategiskt långsiktigt arbete så naturligtvis är jag extra upprymd och stolt idag, säger rektor Martin Hellström.

Högskolan har som enda lärosäte i landet regeringens uppdrag att utveckla AIL och det är också högskolans övergripande profil. Sedan den 1 januari 2020 har det dessutom varit möjligt att gå en forskarutbildning i arbetsintegrerat lärande, AIL, på Högskolan Väst. Då inrättades AIL som forskarutbildningsämne vilket inte finns någon annanstans i världen.

– Jag tycker det är modigt gjort av oss att sätta ett nytt akademiskt ämne på den nivån. Det är ett stort lagarbete bakom där vi visat mod tillsammans och att Anders Sandblad nu är i mål är extremt glädjande, säger Martin Hellström.

Lika glad och stolt är Ulrika Lundh Snis, högskolans vicerektor för arbetsintegrerat lärande, som arbetar strategiskt med att utveckla AIL inom utbildning och forskning på Högskolan Väst.

– Vilken milstolpe för högskolan! Vi är många på högskolan som brinner för AIL men som vicerektor med detta särskilda ansvar känns det såklart lite extra bra idag. Även personligen är jag särskilt glad då jag varit handledare till Anders under hela hans avhandlingsarbete. Han bidrar verkligen till att utveckla ämnet AIL, säger Ulrika Lundh Snis, professor i informatik med inriktning AIL.

34 doktorander i ämnet AIL

AIL är alltså ett nytt helt unikt tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet fokuserar på relationen mellan arbetsliv och lärande.

Inom ämnet AIL kan olika aspekter av lärandet studeras såsom exempelvis pedagogik, psykologi, vårdvetenskap, sociologi, informatik eller företagsekonomi. Områden som kan beforskas är till exempel vad som händer med villkoren för lärandet när organisationer, professioner och yrkesroller förändras. Andra områden handlar om utveckling av det arbetsintegrerade lärandet genom nya redskap, exempelvis informationsteknologi.

– Vi har idag 34 doktorander inom AIL så det finns ett stort intresse. Vi ligger helt rätt i tiden och möter upp ett behov som finns i samhället när det gäller ett lärande som är i förändring. Ett ämnesområde som uppenbarligen intresserar många, säger Kristina Lindh, studierektor för forskarutbildningen vid Högskolan Väst.

Avhandling om yrkeskunnande

Anders Sandblads avhandling ”Yrkeskunnande Maskiner Människor” handlar om yrkeskunnande och vad som händer när arbetsuppgifter läggs över på teknologi. Syftet är att bidra till förståelsen av yrkeskunnandet, dess roll och utveckling i ett allt mer digitaliserat arbetsliv.

Intresset är riktat mot den erfarenhetsbaserade kunskapen. Anders Sandblad är så kallad industridoktorand som kombinerar arbete på Combitech i Växjö med forskarutbildningen på högskolan. Han var från början inskriven som doktorand i informatik med inriktning mot Arbetsintegrerat lärande och flyttade över till ämnet AIL när den möjligheten uppstod. Därav den på pappret korta forskarutbildningstiden i ämnet AIL.