Nyheter

Ny energiöverenskommelse i Västra Götaland: ”Ett viktigt steg”

Sveriges framtida konkurrenskraft är beroende av västsvensk industri och industrin av fossilfri el. Elförsörjningen måste lösas annars förlorar vi inte bara nyinvesteringar utan även befintligt näringsliv och jobb. Därför ingår nu kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen en överenskommelse om att agera gemensamt för att snabba på utbyggnaden av el i de 49 kommunerna.

Det handlar om att underlätta för en snabb och kraftfull förstärkning av elnätskapacitet samt utbyggnad av fossilfri elproduktion. Målet är en fördubbling redan till 2030, det motsvarar 15-20 TWh.

– Överenskommelsen är ett viktigt steg, för självklart blir vi både starkare och snabbare tillsammans. Nu gör vi vad vi kan regionalt, därför förväntar vi oss att det bemöts med samma ambition på nationell nivå, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

Det handlar om klimat och tusentals jobb

Västra Götaland är en attraktiv plats för investeringar tack vare en redan etablerad och kompetent industri samt stora kunskaper inom forskning, utveckling och innovation. 160 000 västsvenska arbetstillfällen är beroende av en tillverkningsindustri som ställer om till fossilfri el. Ökad elförsörjning är en förutsättning för en positiv utveckling av vår arbetsmarknad, för denna och kommande generationer.

– Om vi gemensamt klarar att möta efterfrågan på el kan vi stärka Västsverige i den internationella konkurrensen. Västsveriges men också Sveriges ekonomi påverkas starkt av tillverkningsindustrins utveckling, säger regionstyrelsens vice ordförande Lars Holmin (M).

– Det handlar inte bara om möjlighet till etableringar som ger nya jobb, utan i första hand befintliga arbetstillfällen. Vår industri står mitt i en omställning som vi måste klara av – för att behålla jobben i vår region, säger Jonas Attenius (S) ordförande Göteborgsregionens kommunalförbund.

– Det finns en stark vilja att hitta gemensamma lösningar från olika nivåer i regionen. Vi förstår alla vilka möjligheter som finns att hämta för Västra Götaland om vi lyckas skapa rätt förutsättningar för etablerad industri att utvecklas, och ny att etablera sig här, säger Theres Sahlström (M) ordförande Skaraborgs kommunalförbund.

Vad gör man utifrån överenskommelsen:

Kommunalförbunden skapar gemensamma delregionala översiktsbilder över delregionens elförsörjning och eldistribution. När detta sker i tät samverkan med kommuner och region skapas en helhetsbild som har potential att skynda på elnätsutvecklingen samt rustar regionens konkurrenskraft.

Kommunernas förutsättningar ser olika ut, men genom sitt samhällsplaneringsansvar kan kommunen proaktivt skapa förutsättningar för en snabb och kraftfull förstärkning av elnätet och lokal elproduktion.

Västra Götalandsregionen ansvarar för samverkansplattformar för regionala aktörer inom länet och dialog med nationell nivå, och stöttar omställningen genom satsningar på regional utveckling. Västra Götalandsregionen bistår kommuner och kommunalförbund i framtagandet av en översiktsbild. Västra Götalandsregionen tar i dialog fram en regional översiktsbild som blir ett analys- och kunskapsunderlag för alla planeringsnivåer.

Foto: Tom