Nyheter

Luleå tekniska universitet utser vicerektor för AI

Professor Marcus Liwicki är nyutnämnd vicerektor för tillämpad AI på Luleå tekniska universitet.

– Vi vill att vår region ska bli ett hållbart flaggskepp inom tillämpad AI, både nationellt och på EU-nivå, säger han.

Som vicerektor för tillämpad AI kommer Marcus Liwicki, som är professor i maskininlärning, att synkronisera AI-arbetet vid universitets samtliga institutioner och leda universitetet mot en gemensam vision och strategi. Enligt Marcus Liwicki är siktet inställt på att Luleå tekniska universitet ska bli ett av Sveriges främsta lärosäten inom tillämpad AI.

– I framtiden kommer vi kunna erbjuda flera specialiserade masterprogram och olika möjligheter för det livslånga lärande inom ämnesområdet tillämpad AI. Vi ska attrahera nationell och internationell finansiering och spela en nyckelroll när det gäller att locka framstående AI-forskare och innovatörer norrut.

Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn håller med:

– Att tillsätta en vicerektor för tillämpad AI signalerar såväl internt som externt, att universitetet betraktar det här ämnet som mycket viktigt, säger hon.

”Hundratals forskare som tillämpar AI”

Det finns redan en rad aktiviteter och forskning relaterat till AI vid Luleå tekniska universitet, inom skilda ämnesområden som gruvdrift, hälsa, entreprenörskap, underhållsteknik och robotik.

– Vi har en kärna av forskargrupper som arbetar med grundläggande AI-forskning, dussintals forskargrupper som arbetar med tillämpad AI och hundratals forskare som tillämpar AI i sina forsknings- och innovationsprojekt. Och forskningen i sin tur bedrivs i nära samverkan med mer än 100 partners från industrin, säger Marcus Liwicki.

39-årige Marcus Liwicki är född i Berlin och disputerade 2007 vid University of Bern i Schweiz med en avhandling om automatiserad handstilsigenkänning. Han har belönats med bland annat CEBIT:s innovationspris, Young Investigator Award och Nordeas vetenskapliga pris, och har listats som en av de 50 mest inflytelserika AI-forskarna i världen.

Vid 29 års ålder blev han den yngste professorn i datavetenskap i Tyskland. Han är sedan 2018 verksam vid Luleå tekniska universitet, där hans forskning till stor del handlar om mönsterigenkänning. Det rör exempelvis inläsning av satellitbilder för att hitta geografiska platser på andra planeter och att lära datorer läsa handstil och analysera text.

Utbildningar inom AI-området

Inrättandet av en vicerektor är ett strategiskt steg mot en koncentration av Luleå tekniska universitets samlade kompetens inom tillämpad AI. Satsningen leds av Institutionen för system- och rymdteknik och syftar, förutom att skapa ett internt kluster, till att inleda nya samarbeten och att utöka förståelsen för hur och till vad vi kan använda AI idag och i framtiden.

Tillsammans med RISE äger Luleå tekniska universitet också ett av Sveriges största kluster av grafikprocessorer. Inom utbildning har universitetet en civilingenjörsutbildning i tillämpad AI och ett internationellt masterprogram i tillämpad AI.