Nyheter

Växande intresse för Aquammodates unika vattenreningsteknik

Kombinationen av ett stort, akut behov av att rena världens vatten och en attraktiv teknik, har inneburit ett fartfyllt och lyckat år för Aquammodate, som nu tagit steget in i Chalmers Ventures Accelerator.

Samarbetspartner runt om i världen har fått upp ögonen och visat stort intresse, nya investerare har attraherats och bolaget har stått sig väl i konkurrensen om utmärkelser och anslag.

Teamet bakom Aquammodate märker tydligt av ett växande intresse från omvärlden för bolagets unika filterteknik, som forskats fram på Chalmers.

–Alla vet att rent vatten är en bristvara i världen och att sättet vi lever på måste bli mer hållbart. När vi pratar med möjliga samarbetspartners får vi fler och fler kvitton på att vi är på helt rätt spår och att vår teknologi är högt eftertraktad som en ny angelägen lösning för vattenrening och kan passa väl in i befintliga system, säger Nima Ahmadyan, affärsutvecklare på Aquammodate.

Lockar investerare och står sig väl i hård konkurrens

Chalmers Ventures som stöttat upp Aquammodates framväxt från start, ser stor innovationskraft i både teknologin och bolaget i sig.

– Det här är en fantastisk teknologi för rening av vatten som kopierar processer och material som förekommer i naturen, och som kan bidra till att radikalt förändra tillgången till rent dricksvatten i världen. Aquammodate är ett gott exempel på att vägen från forskning på Chalmers till nyttiggörande och kommersialisering inte behöver vara särskilt lång. Jag hoppas att det kommer kunna ge inspiration till många fler forskare, säger Andrzej Brud, Business Coach på Chalmers Ventures.

Under det senaste året har bolaget lockat nya och viktiga investerare, såsom Katapult Ocean. I konkurrens med 1500 ansökningar från länder runt om i världen blev de nyligen utvalda som en av tio startup bolag i Katapult Ocean acceleratorn, som ser stor potential i teknologin.

– Aquammodates flexibla teknologi har potential att drastiskt minska kostnaderna för avsaltning, minska vårt ekologiska fotavtryck för att säkra tillgång till dricksvatten och förbättra tillförlitligheten i sådana installationer i mer avlägsna områden. Det här är ett oerhört värdefullt erbjudande till vår miljö i stort, samhällen som finns vid vatten och investerare i den här sortens teknologi, säger Ross Brooks, Investment Manager på Katapult Ocean.

Flexibel teknik som kan få bort många olika föroreningar

Den ökade externa finansieringen har gjort det möjligt för bolaget att kunnat knyta till sig två stycken disputerade forskare inom material respektive proteinrening och proteinframställning. Nu fokuserar bolaget på marknadsaktiviteter parallellt med produktutveckling.

– Vår strategi är att docka in i befintliga lösningar och gå in i ett tidigt skede med utveckling av produkten tillsammans med andra parter som är etablerade på vattenreningsmarknaden. Det är så vi ser att vi kan göra skillnad så snabbt som möjligt, tillägger Simon Isaksson, medgrundare, vd och som tillsammans med Martin Andersson forskat fram tekniken. Närmaste steget för Aquammodate är nu att ta fram en prototyp för att så småningom gå vidare med pilotprojekt och mer storskalig användning.

– Tekniken är flexibel och kan appliceras inom många olika områden, som livsmedelsbranschen, avsaltning och dialys, rening av avloppsvatten och industrier med särskilt svåra föroreningar, som till exempel gruvnäringen, säger Martin Andersson, styrelseordförande och medgrundare.