Nyheter

Ledande experter och forskare inom produktion möttes på Högskolan Väst

Hur kan framtidens produktion bli mer hållbar med hjälp av avancerad teknik, automation och smart lärande?

Industrins möjligheter och utmaningar lyftes när industriaktörer och Sveriges forskarelit inom produktion samlades på konferensen Swedish Production Symposium 2024 förra veckan.

Ny kompetens, forskning och innovationer krävs för att möta industrins mål att producera med nya metoder som ger mindre avtryck på miljön. Det handlar om att använda nya material, nya tillverkningsmetoder och nya arbetssätt.

För att kunna ta nya steg mot utveckling och innovation behöver erfarenheter korskopplas med ny kunskap. Här har konferensen Swedish Production Symposium en viktig roll när det gäller att stärka samverkan mellan akademi och industri.

Under tre dagar har doktorander, forskare och aktörer inom industrin från olika delar av världen tagit del av ny forskning, inspirerats av keynote-talare och fått presentation av forskningen och utrustningen på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan.

”Jätteviktig plattform”

– Swedish Production Symposium är en jätteviktig plattform, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleå universitet. Här möts unga doktorander och professorer – och alla däremellan – för att presentera sina senaste resultat. Spännande föreläsare och spaningar ger också en värdefull omvärldsanalys..

Av totalt 150 deltagare fanns ett 40-tal doktorander från olika delar av Sverige.

En av dem var Natalie Agerskans som är ordförande för doktorandnätverket PADOK:

– Det är otroligt värdefullt att träffa andra doktorander från andra universitet. Vi har bland annat genomfört en workshop tillsammans med företag som jobbar med liknande utmaningar som det vi forskar om. På det viset lär vi av varandra och kan hitta nya samarbeten, säger Natalie.

Högskolan Väst var värd för konferensen som arrangeras vartannat år av Swedish Production Academy och Production Development Academy. Ett viktigt syfte med eventet är att skapa bred samverkan mellan industri och forskare.

Forskning omsätts i praktiken

– I Sverige har vi under de senaste årtiondena utvecklat en unik möjlighet att direkt omsätta våra forskningsrön i praktiken genom vårt nära samarbete med industrin, säger Joel Andersson, professor vid Högskolan Väst och ordförande för konferensen.

– Ett exempel på den utvecklade samverkan mellan akademi och näringsliv är konferensen Swedish Production Symposium 2024 där vi kunnat visa hur våra senaste framsteg inom exempelvis avancerade material och smarta tillverkningsprocesser, inte bara möjliggör en mer hållbar produktion, utan också ökar konkurrenskraften hos svenska företag.

– Det är genom sådana initiativ vi kan göra betydande framsteg mot en mer hållbar industriell framtid, vilket är avgörande i dagens ekonomi, säger Joel.

Se filmen med glimtar från konferensen!