Nyheter

Nytt Internationellt forskningssamarbete med fokus på elektrifiering

Mälardalens universitet meddelar att ytterligare ett innovativt samarbete tar sin början. Igår möttes företrädare för MDU och tyska industriföretaget HARTING för att underteckna och fira avtalet för parternas framtida forskningssamverkan.

Tillsammans bildar parterna grunden för en av HARTING:s globala innovationshubbar. Hubben kommer att fokusera på forskning inom lösningar för kraft- och energiöverföring, vilka ska stödja omställningen från fossila bränslen till elektrifiering.

– Mälardalens universitetet och Västerås är noga utvalt, för oss är Västerås en energihuvudstad full med kompetens och möjliga partnerskap, säger Henrik Jensen, VD för HARTING AB.

– Vi ser mycket fram mot att samverka med HARTING, säger MDU:s akademichef Thomas Wahl och fortsätter: Elektrifieringen ställer krav på riktigt bra kraftöverföringslösningar och här kommer vi kunna bidra med stor kunskap och innovationskraft.

Samverkansavtalet adresserar samtidens allra största samhällsutmaningar: minskad användning av fossila bränslen och övergång till ett elektrifierat samhälle. För att bidra till denna utveckling har HARTING AB och MDU ett ömsesidigt intresse av att stärka och utveckla spetsforskning, samt bidra till gemensam forskning och utveckling av innovativa lösningar som fungerar för det bredare elektrifieringsområdet.

Samarbetet innebär att MDU tar plats som HARTING:s elfte globala innovationshub och blir därmed ytterligare ett av de framstående lärosäten som HARTING samarbetar med. Bland HARTING:s övriga samverkansparter återfinns bland annat amerikanska Berkley university of California och Massachusetts institute of technology (MIT) Cambridge.

HARTINGTechnology group är ett familjeägt företag, som startades 1945 och har sitt huvudkontor i tyska Espelkamp. Företaget har ca 6 500 anställda över hela världen fördelade på 14 fabriker. HARTING är världsledande inom konnektivitetslösningar för data-, signal-, och kraftöverföring. HARTING AB är dotterbolag till HARTINGTechnology group