Nyheter

SKB:s forskningsprogram får grönt ljus

Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022.

Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i september 2022 och har granskats och remissbehandlats sedan dess.

– Det är glädjande att regeringen har godkänt vårt forskningsprogram, genom fortsatt forskning och teknikutveckling kommer vi att kunna vidareutveckla och optimera teknik som vi ska använda i våra slutförvarsanläggningar, säger SKB:s forskningschef Jessica Palmqvist.

I Fud 2022 presenterar SKB tillsammans med tillståndshavarna för de svenska kärnkraftsreaktorerna planerna för forskning, utveckling och demonstration med särskilt fokus på perioden 2023–2028.  I rapporten presenteras även planerna för att genomföra de återstående delarna av systemet för kärnavfall och använt kärnbränsle samt för att avveckla och riva kärnkraftsreaktorerna.

I beslutet skriver regeringen att SKB:s Fud-program 2022 uppfyller kraven i kärntekniklagen. Redovisningen ger en förståelse för SKB:s och reaktorinnehavarnas övergripande planer och program samt medger den öppenhet och insyn som lagstiftningen syftar till. Regeringen ger också SKB i uppdrag att inhämta synpunkter från SSM inför kommande Fud.

Nästa Fud-program kommer att lämnas in 2025.