Nyheter

Nytt projekt: Kan solcellsmottagare bli effektivare med additiv tillverkning?

I ett nytt EU-finansierat projekt ska Högskolan Västs forskare undersöka om additiv tillverkning av solcellsmottagare kan vara nyckeln till effektivare solenergianläggningar.

– Ett spännande projekt där vår kompetens inom svetsbaserad additiv tillverkning och högtemperaturmaterial förhoppningsvis kan göra nytta i omställningen till förnybar energi, säger Joel Andersson, professor i materialvetenskap.

Energiindustrins intresse för att utveckla effektivare koldioxidfria energikällor ökar snabbt. Sol- och vindenergi används redan i stor skala för elproduktion, men inom industrins processvärmeproduktion dominerar fossila bränslen stort. Termisk solkraft är ett av få lovande alternativ när det gäller att producera förnybar energi för industrins behov av processvärme.

– Termisk solkraft är enkelt beskrivet ett solenergisystem där solljuset fångas upp via flera speglar och koncentrerar solenergin till en mottagare som kan liknas vid en parabol. I det här projektet ska vi på Högskolan Väst pröva att tillverka ”parabolen” med hjälp av svetsbaserad additiv tillverkning i olika högtemperaturmaterial, säger Joel Andersson.

– Förhoppningen är att additiv tillverkning för den här applikationen kan öppna nya möjligheter att skräddarsy effektivare solenergianläggningar.

Forskningsprojektet drivs av den spanska tillverkaren av solenergianläggningar, Tewer Engineering. Samverkanspartner är förutom Högskolan Väst det franska företaget inom ytbeläggningsteknik, Promes-CNRS, och det svenska bolaget Procada som utvecklar additiv tillverkningsteknik för industrin. Projektet har beviljats medel från EU:s Eurostarprogram inom Horizon 2020.

– Det spanska företaget Tewer kontaktade oss på Högskolan Väst och ville ha oss med i projektet eftersom de känner till vår forskning inom additiv tillverkning. Det blir intressant att se hur våra kunskaper inom AM och högtemperaturmaterial kan appliceras inom energibranschen.

– Den här typen av projekt ligger helt i linje med vår ambition att vår produktionstekniska forskning i allt större utsträckning ska relatera till den stora omställning som industrin arbetar med. Hållbar produktion är central för att klara av de globala utmaningar som samhället står inför.

Forskningsprojektet startar i juni 2022 och har titeln High Thermal Inertia Solar Cavity Receiver Development (THICAV).