Tag: Dagens Nyheter

Debatt: ”Sverige måste satsa på fler vätgasledningar”

”Vätgas är den bästa lösningen för utfasning av fossila bränslen i flera industrier, som järn- och stålproduktion. Därför…Fortum: ”Så kan kommunerna få betalt för elen de producerar”

”Om samhällsomställningen ska lyckas behöver elsystemet fördubblas på bara 20 år. De som tar…Debatt: ”Silicon Valley utnyttjar Sverige som ett lågprisland”

”Svalt, välutvecklat och billigt – Sverige är ett favoritland för techbolag och serverhallar som matar…Debatt: ”Inför kilometerskatt som gynnar eldrivna lastbilar”

”Fossilfria tunga lastbilar är fortfarande för dyra jämfört med dieselfordon för att elektrifieringen…Företrädare för industrin: ”Sverige måste ha mer el – och använda den smartare”

”Att snabba på utbyggnaden av olika slags fossilfri kraft räcker inte för att få ett konkurrenskraftigt elsystem för…Debatt: ”Staten måste dela på riskerna i gröna industriprojekt”

”Kommuner med stora gröna industriprojekt behöver låna mycket pengar för att klara en snabb befolkningstillväxt. Staten…Debatt: ”Staten och stålet kan slösa bort kapitalet – igen!”

”I över 100 år har LKAB och staten levt i en nära relation som möjliggjort stora…Industriledare: ”Sverige behöver kärnkraften – och vi kan vara med och betala”

”Vårt lands välstånd och svensk industri är beroende av en stabil tillgång till prisvärd el. En nationell satsning på ny kärnkraft…Svenskt Näringsliv: ”Varning för att upprepa de energipolitiska misstagen”

”Mer än de flesta andra politikområden kräver energifrågan samsyn och…Chalmersforskare: ”Väderberoende är inget problem för elproduktionen”

”Det går att klara elektrifieringen med en stor andel vind- och solkraft, om systemet kombineras med åtgärder…Debatt: ”Grönt stål – lovvärt ur klimatperspektiv men riskerar att bli en stor förlustaffär”

”Den svenska satsningen på grönt stål är lovvärd ur klimatperspektiv, men riskerar att bli en stor förlustaffär. För att kalkylerna ska gå ihop krävs oerhört låga elpriser och ökad…Johan Lindehag, Ellevio: ”Siffrorna för framtidens elbehov är hisnande”

”Det pågår en elektrifieringsboom utan motstycke. Nya beräkningar…Debatt: ”Färre träd måste fällas om Sverige ska klara EU-kraven”

”EU:s nya klimatlagstiftning sätter press på Sverige. Vi kan inte räkna med…Debatt: ”Företag kan inte fängslas – men böter bör de kunna få”

”Frågan om korruption är åter aktuell i Sverige, där en given måltavla är företagens storskaliga…Debatt: ”Svensk biogas ska inte beskattas som Putins fossilgas”

”EU befinner sig mitt uppe i den värsta energikrisen sedan 1970-talet, och famlar efter…Vänsterpartiet: ”EU-länderna måste betala priset för sin energipolitik”

”Det är i kristider som de största reformerna kan ske. Vi har nu en historisk…DN Debatt: ”Tio råd till den som vill bygga ny kärnkraft i Sverige”

”Regeringen har goda ambitioner för små modulära reaktorer, men Sverige och Europa saknar många pusselbitar som behövs för att bygga dem i rimlig tid. Efter många år av nedläggning av kärnkraft råder en stor kunskapsbrist…Havsbaserad vindkraft i norr hotar sjöfarten

De nya industrierna i Norrland kommer att kräva uppemot 70 TWh de närmaste 20 åren. Det är…ABB och Alfa Laval: ”Industrin måste ta ett större ansvar i energikrisen”

”Det talas mycket om hur vanliga människor ska sänka sin elförbrukning. Blicken…Debatt: ”Nya kärnkraftsreaktorer väcker nya frågor om avfallet”

”Just som diskussionen om kärnkraft återaktualiseras väljer regeringen att lägga…Debatt: ”Skogsforskare borde inte slippa redovisa risker för jäv”

”När tobaksindustrin smygfinansierade medicinsk forskning blev resultaten därefter. I dag är det därför självklart för de flesta vetenskapliga studier att eventuella beroendeförhållanden redovisas öppet. Publicerade artiklar av svenska…Fossilfritt Sverige: ”Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien”

”Att göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland…”Ökande elnätspriser tyder på brister i regleringen”

”Sverige ställer lägre krav än andra nordiska…Jacob Wallenberg och Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv: ”Sverige kan ha ny kärnkraft i drift omkring år 2030”

”Den svenska elkrisen är i huvudsak hemmagjord. Hindren måste rivas, för att driva befintlig vattenkraft vidare och för en snabbare utbyggnad av vindkraft. Det är också viktigt…Debatt: ”Storsatsning på flytande bränslen krävs för att klara svensk säkerhet”

”Omställningen från fossilt till förnybart bränsle är avgörande för klimatet, men också för vår säkerhetspolitik. Sverige kan vi inte vara beroende av fossila bränslen från…Damberg och Farmanbar (S): ”Kärnkraften blir viktig ­under lång tid framöver”

”Sverige behöver snabbt mer billig el. Kärnkraften kommer att vara en viktig del av landets energiproduktion under lång tid framöver. Men nu krävs också en nationell satsning…Debatt: ”Moderaternas plan för kärnkraft hänger inte ihop”

”Moderaterna, understödda av SD, KD och L, favoriserar ny kärnkraft på vindkraftens bekostnad. Med tanke på behovet av ny elproduktion redan till 2030 är det mycket förvånande, särskilt…”Underhåll, el och isbrytare är vad industrin behöver”

”Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur. Industrins parter anser att tre områden måste prioriteras. Det handlar om underhåll av befintliga vägar…Debatt: ”Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst”

”De storskaliga förtäckta företagsstöden fungerade dåligt på 70-talet. Trots bristen på vetenskapligt stöd har pandemin och kriget i Ukraina lett till en renässans för statlig industripolitik. Men historien…Sverigedemokraterna: ”Kärnkraft är framtiden om Sverige ska klara elbehovet”

”Flera länder planerar nu att åter ge kärnkraften en större roll i el­produktionen. Sverige…”Väst är beroende av Rysslands gas och smutsiga pengar”

”Västvärldens sanktioner mot Ryssland undviker…Fackliga idéinstitutet Katalys: ”Sverige måste ta sitt klimatansvar genom att öppna fler gruvor”

”För socialdemokratin är gruvpolitikens kärna att främja klimat­omställningen. Men…Thomas Sandberg, Svensk Vattenkraftförening: ”Obegripligt att riva ut tusentals vattenkraftverk”

”Vattenkraften står för närmare hälften av Sveriges el och blir allt viktigare när…Debatt: ”Inför ett betygssystem för offentliga upphandlingar”

”Offentlig upphandling omsätter…Svenska Järn: ”Ett förbud mot export av metallskrot hotar miljön”

Branschorganisationen Svenska Järn: Sverige och EU…Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Birger Lahti: ”Vi behöver vår egen fossilfria el – inga elkablar till Europa!”

”Sverige och inte minst norra Norrland behöver all den fossilfria el som produceras inom landets gränser. Regeringen…Debatt: ”Försvaret måste säga ja till havsbaserad vindkraft”

”Försvarsmakten kan inte regelmässigt säga nej till havsbaserad vindkraft. Tekniska installationer på anläggningarna kan till och med förbättra möjligheterna till övervakning, visar…Agenda 2030: ”Företagen måste förbereda sig på högre utsläppspriser”

”Svenska företag borde införa internpris på koldioxidutsläpp. Det skapar incita­ment för att snabbare minska utsläppen. Frågan tas på onsdagen upp på FN:s klimatmöte i Glasgow.”….Fossilfritt Sverige: ”För fossilfrihet krävs mer bioenergi”

Behovet av bioenergi och biomaterial i industrins omställning överstiger vad som kan…Företrädare för energibranschen: ”Regeringen måste besluta om kärnavfallet inom en vecka”

”Fattar regeringen inget beslut riskerar vi att behöva stänga reaktorer från och med 2024.”…Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker: ”Svensk klimatpolitik för skogen måste uppdateras”

”Sätt mål för ökad kolinlagring. Här finns potential hos stora svenska energianläggningar och skogsindustrier.”…Svenska industriföreträdare: ”Pandemin visade en ny väg för svensk försörjningsberedskap”

”När pandemin slog till ställde vi i rekordfart om och producerade miljontals ansiktsmasker, skyddsförkläden, visir och annan skyddsutrustning. Nu har vi skissat på ett koncept…GS-facket anklagar de stora skogsbolagen: Utbrett problem med arbetskraftsexploatering

I offentligheten omfamnar de stora skogsbolagen den svenska arbetsmarknadsmodellen, men i realiteten sänker dem den. Skogsbolagen måste titta sig i spegeln och fråga sig vad för skogsbruk de vill ha…Ledande MP-politiker: ”Satsa på havsbaserad vindkraft”

”Vi vill ha en nationell strategi med målet att den havsbaserade vindkraften ska ge 90 TWh år 2040. Det är nästan dubbelt så mycket som dagens…Debatt: ”Riskfylld strategi när debattörer och EU-kommissionen hävdar att det bästa för klimatet är att låta skogen stå”

Annie Lööf (C), Emma Wiesner (C), Peter Helander (C) och Rickard Nordin (C) ger sig…Sju forskare: ”Orealistiska kärnkraftsförslag tar fokus från viktigare frågor”

Kärnkraftsdebatten rasar vidare. nu ger sig sju forskare in i debatten….Ny ”rättsordning” för skogsägare: Avverkningar överklagas och stoppas

Skogsstyrelsen får bakläxa av mark- och miljödomstolen och avverkningar i Jämtland och Härjedalen avbryts. Det rapporterar Dagens Nyheter….Ledande näringslivsföreträdare: ”Fördubbla utbyggnadshastigheten för stamnätet”

”Det är orimligt att det ska ta 20 år att koppla ihop Sverige. De investeringar som Svenska kraftnät ska ha på plats till 2040 måste tidigareläggas och vara genomförda redan 2030.” Det skriver…Nätverket vindkraftens klimatnytta: ”Starkt stöd för vindkraften – kraftig utbyggnad planeras”

Anders Wijkman, med flera från Nätverket vindkraftens klimatnytta kommenterar i en debattartikel…Fyra elkraftsexperter: ”Lägg en sjökabel mellan Sundsvall och Forsmark så kan flaskhalsen byggas bort”

En stor nackdel med det svenska elnätet är den flaskhals som i praktiken delar upp nätet i en nordlig och en sydlig del med stora prisskillnader som följd. Svenska kraftnät hävdar att det skulle ta orimliga 20 år att bygga bort den. Det skriver fyra…Utsläppen från svenska industriföretag minskade med 5 procent 2019

Det visar nya siffror enligt Dagens Nyheter. Enligt Naturvårdsverket är det…