Nyheter

Fossilfritt Sverige: ”Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien”

”Att göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland lägger grunden för ökat välstånd. Våra näringsområden står för drygt 70 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Nu måste den nya regeringen gasa på i klimat­omställningen, i stället för att bromsa in.”

Det skriver företrädare för Fossil­fritt Sverige och ett 20-tal utsläppsbranscher i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Vi lever i mörka tider. Det pågår ett full­skaligt krig i Europa, EU ska snabbt bli oberoende av Rysslands fossila bränslen, samtidigt som klimatrelaterade naturkatastrofer förstör egendom, skördar och driver miljontals människor på flykt.”

”Trots denna ödesmättade situation är 22 branscher, som står för drygt 70 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser, fast beslutade att genomföra våra färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Det handlar inte bara om att öka tempot i klimatarbetet, utan lika mycket om att våra medlemmars företag ska klara konkurrensen på en världsmarknad som ställer om till fossil­fritt.”

”Den tillträdande regeringen har ett stort ansvar för att den nya gröna industriella revolutionen inte ska bromsa in.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/fossilfri-teknik-kan-bli-var-viktigaste-export-i-historien/