Nyheter

Svenska Järn: ”Ett förbud mot export av metallskrot hotar miljön”

”Branschorganisationen Svenska Järn: Sverige och EU återvinner mer järn- och metallskrot än vad vi kan använda. Nu riskerar exporten av återvinningsbart material att stoppas av ny EU-lagstiftning. Sveriges regering måste verka för att den cirkulära ekonomin kan fortsätta.”

Det skriver Caroline Nilsson Axelsson, styrelseordförande, Svenska Järn, Elinor Feuer, styrelseledamot, Svenska Järn och Naveen Upadhyaya, styrelseledamot, Svenska Järn i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Återvinning har en nyckelroll för att uppnå EU:s klimatneutrala och cirkulära ekonomimål. Därför är det ett problem att sekundära råvaror i form av järn- och metallskrot som kan återvinnas ­riskerar att utsättas för exportrestriktioner vid en förändring av EU:s lagstiftning. Bakgrunden till detta är att farligt avfall som exempelvis plast- och elektronik­skrot har exporterats till tredje land som inte återvunnit materialet på korrekt sätt. På grund av detta vill EU-kommissionen strama åt utförsel av avfall från EU.”

”Problemet är att det inte bara om­fattar de avfall som varit ett bekymmer utan allt avfall, både farligt avfall men även sekundära råvaror som i dag återvinns på ett korrekt sätt. EU-kommissionen och Sverige gör i dag ingen skillnad i lagstiftningen på avfall, sekundära råvaror av järn- och metallskrot som kan återvinnas går under samma lagstiftning som till exempel plast, elektronikskrot och hushålls­sopor. Detta skapar problem när man vill återvinna på bästa sätt för att skapa en cirkulär ekonomi.”

Läs hela debattartikel här:

https://www.dn.se/debatt/ett-forbud-mot-export-av-metallskrot-hotar-miljon/