Nyheter

Fyra elkraftsexperter: ”Lägg en sjökabel mellan Sundsvall och Forsmark så kan flaskhalsen byggas bort”

En stor nackdel med det svenska elnätet är den flaskhals som i praktiken delar upp nätet i en nordlig och en sydlig del med stora prisskillnader som följd. Svenska kraftnät hävdar att det skulle ta orimliga 20 år att bygga bort den. Det skriver fyra elkraftsexprter i en debattartikel i Dagens Nyheter.

”Svenska kraftnät hävdar att det kommer att ta 20 år att bygga bort överföringsbegränsningarna mellan nord och syd i Sverige. Överföringsbegränsningen innebär att den svenska elmarknaden under lång tid kommer att vara uppdelad i en nordlig och en sydlig del med stora priskillnader. Hur kan detta vara möjligt? Ett bra och säkert stamnät utan långsiktigt bestående överföringsbegränsningar har varit en förutsättning för det moderna Sveriges utveckling, för näringslivet men givetvis också för samhället i sin helhet.

Svenska kraftnät borde ta lärdom av sina tyska kollegor. För bara några år sedan ansågs det omöjligt att bygga bort överföringsbegränsningen mellan norra och södra Tyskland på grund av komplicerade tillståndsprocesser. Det gick helt enkelt inte att få tillstånd till flera luftledningar. Då tog man i stället till sig nya tekniska landvinningar i form av markkablar med högspänd likström, HVDC.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/sa-kan-elnatets-nord-sydliga-flaskhals-byggas-bort-snabbt/