Nyheter

Ledande näringslivsföreträdare: ”Fördubbla utbyggnadshastigheten för stamnätet”

Det är orimligt att det ska ta 20 år att koppla ihop Sverige. De investeringar som Svenska kraftnät ska ha på plats till 2040 måste tidigareläggas och vara genomförda redan 2030.” Det skriver ett antal ledande näringsförträdare i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

”Vi anser att de investeringar som, enligt Svenska kraftnäts planering, ska vara på plats till 2040 måste tidigareläggas och vara genomförda redan 2030. Det är orimligt att det ska ta 20 år att koppla ihop Sverige.”

”Inom projektet ”Kraftsamling elförsörjning” har vi låtit såväl nationella som internationella forskare genomföra genomgripande analyser av det svenska elsystemets framtid. Utifrån detta arbete drar vi nu ett antal centrala slutsatser om vilken riktning som svensk politik på detta område måste ta.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/naringslivet-behover-snabbare-utbyggnad-av-svenska-elnatet/