Nyheter

Debatt: ”Moderaternas plan för kärnkraft hänger inte ihop”

”Moderaterna, understödda av SD, KD och L, favoriserar ny kärnkraft på vindkraftens bekostnad. Med tanke på behovet av ny elproduktion redan till 2030 är det mycket förvånande, särskilt som industrin vill ha den billiga vindkraften. För klimatets och ekonomins skull krävs nu en bred upp­görelse som säkrar elektrifieringen.”

Det skriver Filip Johnsson, professor i energisystem och programchef, Mistra Electrification, Chalmers, Lisa Göransson, forskarassistent, Chalmers, Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy, Chalmers och Anders Wijkman, hedersordförande, Club of Rome, och ordförande, Climate-KIC i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Sverige behöver en fortsatt snabb utbyggnad av fossilfri elproduktion fram till 2030. Inte bara för att tillgodose den elintensiva industrins behov av billig el, stärka konkurrenskraften och möjliggöra klimatomställningen, utan också för att pressa elpriset för hushållen och ersätta rysk gas i Europa. Tempot är mycket viktigt, av flera olika skäl.”

”Mot denna bakgrund är det mycket förvånande att Moderaternas nya program – som nu också SD, KD och L i huvudsak slutit upp bakom – inte ens berör behovet av ny elproduktion till 2030. I stället fokuserar man helt på att, längre fram, möjliggöra ny kärnkraft samtidigt som partiet vill minska andelen vind- och solkraft i elsystemet, de två produktionsslag som kan byggas ut snabbast.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/moderaternas-plan-for-karnkraft-hanger-inte-ihop/