Nyheter

”Underhåll, el och isbrytare är vad industrin behöver”

”Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur. Industrins parter anser att tre områden måste prioriteras. Det handlar om underhåll av befintliga vägar och järnvägar, elektrifiering och en ny isbrytarflotta finansierad av staten.”

Det skriver ett antal företrädare för arbetsgivare och fackförbund i Industrirådet i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”851 miljarder kronor – det är den smått astronomiska summa som regeringen i juni ska fördela på infrastruktursatsningar för åren 2022–2033. Hur pengarna fördelas har stark påverkan på hela samhället och därmed också på industrin. En ny aspekt att väga in är det säkerhetspolitiska läget.”

”Att bygga ny infrastruktur tar många år, men att underhålla den vi redan har går snabbare. Industrins parter föreslår därför gemensamt att regeringen prioriterar tre viktiga områden: underhåll, elektrifiering och ny isbrytarflotta. Det skulle ge ett transportsystem som går att lita på, ett minskat beroende av fossila bränslen, stärkt krisberedskap och en fortsatt stark svensk industri.”