Nyheter

”Ökande elnätspriser tyder på brister i regleringen”

”Sverige ställer lägre krav än andra nordiska länder på att elnätsföretag ska satsa på effektivisering. I grannländerna har nätpriserna dessutom inte ökat lika mycket som i Sverige. Det tyder på brister i beräkningarna som ligger till grund för de svenska effektiviseringskraven.”

Det skriver Erik Lundin, ekonomie doktor och forskare inom programmet Hållbar energiomställning vid Institutet för näringslivsforskning, IFN och Magnus Söderberg, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad och forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut i en debattartikel Dagens Nyheter:

”Utvecklingen på elbörsen Nord Pool har fått stor uppmärksamhet under de senaste månaderna. Det är naturligt med tanke på de höga elpriserna, men riskerar att överskugga viktiga överväganden om den framtida regleringen av elnäten.”

”Elnät är lokala monopol, vilket innebär att endast en aktör bedriver elnätsverksamhet i en viss del av landet. Det ställer samtidigt krav på en väl utformad reglering så att överföringskvalitet och skäliga konsumentpriser upprätthålls trots att det saknas direkt konkurrens.”