Nyheter

Debatt: ”Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst”

”De storskaliga förtäckta företagsstöden fungerade dåligt på 70-talet. Trots bristen på vetenskapligt stöd har pandemin och kriget i Ukraina lett till en renässans för statlig industripolitik. Men historien är full av vidlyftiga politiska planer som har gett oavsiktliga och ibland katastrofala resultat.”

Det skriver ledande svenska och internationella ekonomer i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Alltsedan finanskrisen 2008 har västvärlden rört sig mot en uppifrån styrd innovations- och industripolitik, förstärkt av räddningspaketen under pandemin och nu också av Rysslands invasion av Ukraina. Att ekonomiska nödlägen motiverar insatser är fullt naturligt, men risken är nu uppenbar att tillfälliga insatser permanentas i form av riktade företags- och branschstöd med långsiktigt negativa effekter för samhället.”

Den storskaliga industripolitikens återkomst har skett utan någon egentlig debatt och det är hög tid att hissa varningsflagg.”

I den nya boken ”Questioning the entrepreneurial state” visar 30 ledande internationella forskare att det vetenskapliga stödet för storskalig industripolitik är svagt. Den riskerar att snedvrida för ekonomin sund konkurrens, och är en form av förtäckta företagsstöd som för tankarna till 70-talet.”