Nyheter

Fortum: ”Så kan kommunerna få betalt för elen de producerar”

”Om samhällsomställningen ska lyckas behöver elsystemet fördubblas på bara 20 år. De som tar ansvar måste därför få större del av de värden som skapas. Vi föreslår att staten årligen tillför 9,5 miljarder till elproducerande lokalsamhällen och närboende – vi ska själva gå före och öka ersättningen till desamma.”

Det skriver Fortums vd Peter Strannegård i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”De nationella mål som satts upp till 2045 innebär en fördubbling av elsystemet och en rejäl utbyggnad av alla kraftslag de kommande åren och decennierna. Samtidigt ser vi att många kommuner är tveksamma till att godkänna ny kraftproduktion. Det behövs tillräckliga incitament för att skapa förutsättningar för att kunna förena samhällets höga ambitioner och kommuners stöd för ny elproduktion i närområdet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/sa-kan-kommunerna-fa-betalt-for-elen-de-producerar/

Foto: Ann-Sofi Andersson