Nyheter

Debatt: ”Riskfylld strategi när debattörer och EU-kommissionen hävdar att det bästa för klimatet är att låta skogen stå”

Annie Lööf (C), Emma Wiesner (C), Peter Helander (C) och Rickard Nordin (C) ger sig in i debatten om skogen och avverkningar i Dagens Nyheter:

”I debatten åter­kommer många enkelspåriga perspektiv som kan leda fel. Exempelvis är den hållbara bioenergin viktig i Sveriges ambition att öka det förnybara – den kan fasa ut fossila energislag och ta tillvara på restprodukter från skogsbruket.”

”Att det finns målkonflikter i skogen är vi som centerpartister väl medvetna om. Vår uppgift som politiker är att väga dessa målkonflikter mot varandra och därefter staka ut riktningen för en hållbar omställning.”

”Vi vill därför beröra fyra punkter, där vi anser att debatten om skogen alltför ofta är för enkelspårig”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/enkelsparig-debatt-om-skogen-kan-bromsa-klimatarbetet/