Nyheter

Debatt: ”Försvaret måste säga ja till havsbaserad vindkraft”

”Försvarsmakten kan inte regelmässigt säga nej till havsbaserad vindkraft. Tekniska installationer på anläggningarna kan till och med förbättra möjligheterna till övervakning, visar erfarenheter från Natoländer.”

Det skriver  försvarsministern Mikael Odenberg och Anders Grenstad, före detta marinchef i ett debattinlägg i Dagens Nyheter:

”De senaste åren har prognoserna för svensk elanvändning skrivits upp i rask takt. Omställning till fossilfri stålproduktion slukar el, liksom batterifabriker och serverhallar. Många av industriprojekten ligger i norr, vilket på sikt påverkar hur mycket el som kan föras från Norrlandsälvarnas kraftverk till Sydsveriges befolkningscentra, där också flera kärnkraftsreaktorer stängts de senaste åren.”

”Det är därför nödvändigt att södra Sverige tillförs ny elproduktion. Pågående teknikutveckling kan på längre sikt öppna för ny kärnkraft i form av små modulära reaktorer. Sådan elproduktion har den stora fördelen av att vara planerbar, men det finns alltjämt tekniska och framför allt ekonomiska frågetecken.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.dn.se/debatt/forsvaret-maste-saga-ja-till-havsbaserad-vindkraft/